Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Geboorteplaats
*
Nationaliteit
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon *
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
IBAN nr. *
T.n.v. *
Vragen
Extra persoonlijke info
Mobiel ouder/verzorger 1
Mobiel ouder/verzorger 2
E-mail ouder/verzorger 1
E-mail ouder/verzorger 2
Type & Nummer identiteitsbewijs (vanaf 14 jaar)
 
Keuzelidmaatschap
Vink hieronder het gewenste lidmaatschap aan (meerdere keuzes mogelijk).
Cricket - Spelend Lid
Cricket - recreant (Social League)
Voetbal - Spelend Lid
Voetbal - recreant (Dames Divisie, Heeren Divisie)
Zaalvoetbal
Geboortelid
Anders, donateur
 
Algemeen
Bent u al eerder lid geweest van V.O.C.?
Zo ja, wat was de reden van opzegging?
Heeft u een familielid dat al lid is van V.O.C.?
Zo ja, wie?
Kent u leden van V.O.C.?
Zo ja, wie kent u het beste?
 
Voor welke vereniging heeft u voor het laatst
een officiële wedstrijd gespeeld en wanneer?
Indien van toepassing,
wat is uw relatienummer bij de KNVB
Heeft u (indien van toepassing) overschrijving aangevraagd?
 
Kunnen we op uw hulp rekenen?
Leden en ouders maken het gezamenlijk mogelijk dat met plezier kan worden
gesport. Lid zijn van onze prachtige vereniging betekent ook meehelpen.
Daarom doen we heel graag beroep op u om een bijdrage te leveren.
Ik kan de club helpen met (tenminste één aanvinken):
een jeugdteam te leiden of te coachen
een jeugdteam te trainen
coordinator van een leeftijdscategorie te zijn
een wedstrijd te fluiten
meehelpen met evenementen
redacteur te zijn voor website, clubblad, clubapp, social media etc.
de barcommissie te ondersteunen
mijn kennis in te zetten voor terreinen en opstallen
mijn financiële achtergrond in de zetten
sponsoren in geld of natura (de business club neemt contact met u op)
te helpen met andere zaken, namelijk:
 
Toestemmingsverklaringen
Toestemming ouder of verzorger van leden onder 18 jaar
*Naar waarheid ingevuld en akkoord met automatische incasso
LET OP: U gaat akkoord met een automatische incasso van de contributie.
Indien het kandidaatlid toegelaten wordt tot de vereniging onderwerpt deze zich aan
de Statuten en het Huishoudelijk regelement en tevens de gedragregels van V.O.C.
 
*Ik heb het privacy beleid gelezen en ga ermee akkoord.
Opmerking