Cricket academy

Met "Total Cricket - Serious Fun" wordt Cricket in zijn geheel bedoeld. De V.O.C. Cricket Academy is bedoeld voor meer dan alleen de spelers. Ook zijn we er voor de umpires, de managers, de coaches, de ground staff, de scorers, en zelfs de toeschouwers. 

 
Total Cricket - Serious Fun
Om de kwaliteit van het spel te verbeteren willen we, in de vorm van een Academy, professionele opleiders, trainers en faciliteiten aan cricketers kunnen (blijven) aanbieden. We zien de Academy als een middel om de kwaliteit van onze diensten en faciliteiten toekomst vast hoog te houden en, waar nodig, te verbeteren. In die zin willen we een platform kunnen aanbieden voor de professionele ontwikkeling van cricketers.

cricket_interland_2.jpg

We zijn van mening dat spelers beter worden als ze een totale opleiding krijgen. Bijvoorbeeld, alle spelers moeten weten wat de "Laws of Cricket" (inclusief "The Spirit of the Game") inhouden, hoe gescoord wordt en wat geregeld moet worden om een wedstrijd te kunnen laten doorgaan. We zijn een vereniging en dat betekent teruggeven zowel als nemen. Hierdoor leren we onze leden respect voor "the game", respect voor de faciliteiten, respect voor de tegenstander, de umpires en zijn besluiten, kortom respect voor elkaar. Op deze manier krijgt de cricketer (speler, ondersteuner of toeschouwer) meer plezier uit cricket. Een dieper plezier, geboren uit trots, begrip, en toewijding.

Het plezier vormt de basis bij de afdeling cricket. Een herkenbaar 1e elftal, bestaande uit een hoog aantal zelf opgeleide leden en Nederlandse Elftalspelers, is het boegbeeld van V.O.C.-cricket. In een competitieve sport kun je het proces niet scheiden van de uitkomst dus wij geloven dat als je plezier wilt hebben, je ook een manier moet vinden om te winnen. Het V.O.C. Academy Meerjarig Opleidingsplan is niet alleen bedoeld voor het opleiden van talenten tot Dutch Lions/Lionesses /topsporters, maar ook voor een bredere sportieve cricket opleiding, met als doel levenslang plezier te beleven aan de cricketsport (Affectiviteit & Effectiviteit). De opleiding van de Academy is ingedeeld in en aantal fases met specifieke inhoud en kenmerken, en deze is seizoensgebonden gezien de competitie in de maanden mei t/m augustus en de beschikbaarheid van coaching staff.

Chris Smith (ACB Level 2)
Hoofd V.O.C. Cricket Academy Rotterdam

cricketacademy@voc-rotterdam.nl

logocricketacademie_1.png