• Het Zilveren Ploeg diner 2019 zal plaatsvinden op vrijdag 29 maart.  De locatie is wederom ons eigen clubhuis en het diner zal ook nu weer verzorgd worden door de "Kitchen of Heemskerk".

  De uitnodiging met alle gegevens is inmiddels aan alle leden verstuurd. Mocht u de uitnodiging onverhoopt niet gekregen hebben, b.v. omdat er een oud email adres in de V.O.C. ledenlijst staat, laat  dat even aan één van onderstaande leden van de Zilveren Ploeg commissie weten en u krijgt er alsnog een toegestuurd.

  Ook diegenen die menen dit jaar 25 jaar lid te zijn en geen uitnodiging hebben gekregen worden verzocht dit even door te geven aan de Zilveren Ploeg commissie.

  Jan Willem Hitzerd jwhitzerd@gmail.com
  Rob Hennink rob.hennink@hetnet.nl
  Pieter Woerdeman pw@arl-products.com
  Rob de Widt rwidt@hotmail.com 
  Diederik de Groot diederik_degroot@hotmail.com