• Op zondag 1 december a.s. zal weer de winter borrel van De Bloedhonden gehouden worden. Zoals gebruikelijk zal deze weer op V.O.C. plaatsvinden en wel vanaf 15.45 uur in het Pavilion na de voetbalwedstrijd van het 1e elftal tegen HBS.

    Alle leden hebben hier inmiddels ook al weer een aparte uitnodiging voor gekregen. Hierbij ook een vriendelijk doch dringend verzoek aan iedereen die onverhoopt nog niet de jaarlijkse bijdrage heeft betaald, deze betaling (en ook nog eventuele andere achterstallige betalingen) voor 1 december te voldoen.

    Tot 1 december.

    De Bloedhondencommissie.