• Spelregelbewijs 2e jaars O17

  Een paar jaar geleden heeft de KNVB een actieplan met de titel "Tegen geweld, voor sportiviteit" gepresenteerd. Eén van de maatregelen uit het actieplan is het invoeren van een spelregelbewijs. De maatregel houdt in dat elk jaar alle 2e jaars O17-junioren het spelregelbewijs moeten halen.
  Achterliggende gedachte is dat met een goede beheersing van de spelregels de voetballers leren deze beter te accepteren en juist toe te passen tijdens de wedstrijd. Dit leidt ook tot meer begrip voor de beslissingen van de scheidsrechter en dus minder discussie.
  Een betere kennis van de spelregels (dan je tegenstander) levert natuurlijk ook een tactisch voordeel op en brengt de winst dus dichter bij!

  Hoe gaat het in zijn werk?
  Voor het halen van het spelregelbewijs heeft de KNVB een speciale website opgericht (www.voetbalmasterz.nl).
  Jouw persoonlijke inloggegevens ontvang je (in maart) van ons. Hierna heeft iedereen tot 1 juni van het jaar de tijd om het examen af te ronden. 

  Vrijblijvend?
  Je bent verplicht om deel te nemen en een goed resultaat te halen. De KNVB gaat zelfs zo ver dat je zonder spelregelbewijs het volgend seizoen niet aan wedstrijden mag meedoen!

  Voor meer informatie kun je contact opnemen met Petra van Odijk (secretaris-jv@voc-rotterdam.nl) en Roberto Wiredu (rwiredu@gmail.com).

  Alvast veel succes gewenst!