• Informatie over meisjesvoetbal

    Meisjesvoetbal is niet alleen in Nederland de snelst groeiende sport, ook bij V.O.C. is meisjesvoetbal de snelst groeiende afdeling van de club. In 4 jaar tijd is de afdeling meisjesvoetbal uit het niets gegroeid naar 140 meisjes en circa 30 dames. Alle V.O.C-meidenteam trainen 2x per week, de dames 1x per week. Voor het seizoen 2019-2020 heeft VOC 11 meidenteams bij de KNVB ingeschreven voor de competitie. 

  • Inmiddels is de opbouw in leeftijd van de V.O.C-meisjes goed in balans, zodat we ook voor de toekomst een solide basis hebben om verder door te groeien. Hierbij nodigen wij alle meisjes die graag bij V.O.C. willen komen voetballen van harte uit om zich in te schrijven als lid. Meer informatie over hoe je in te schrijven als lid klik hier

    V.O.C. hanteert een wachtlijstbeleid waarbij aanmeldingen per geboortejaar op volgorde van binnenkomst worden geaccepteerd. Inwonende familieleden van V.O.C-leden die minstens 1 jaar lid zijn, krijgen voorrang. Overigens geldt deze regel niet voor recreanten en leden van de Heeren- en/of Dames- divisie. Om in aanmerking te komen voor voorrang dient het digitale aanmeldingsformulier vóór 1 februari voorafgaand aan het gewenste voetbalseizoen te zijn ontvangen.

    Indien je meer informatie wilt over meisjesvoetbal bij V.O.C. dan kun je het beste contact opnemen met Wijnand van Hooff, Coördinator Meisjesvoetbal, via meisjesvoetbal@voc-rotterdam.nl. Heb je specifiek belangstelling om bij de dames te komen voetballen neem dan contact op via de mail.