• Aanvraagformulier

 • Aanvrager / Vereniging  

   

  Gegevens Contactpersoon
  Voornaam  
  Achternaam  
  Straat  
  Huisnummer  
  Postcode  
  Woonplaats  
  Telefoonnummer (overdag)  
  Telefoonnummer (mobiel)  
  Emailadres  

   

  Facturatiegegevens
  Factuuradres  
  Postcode  
  Woonplaats  

   

   

  Ondertekening
  Handtekening  
   
   
  Plaats  
  Datum  

   

  Disclaimer
  Bij ondertekening van dit formulier accepteert gebruiker dat VOC op geen enkele wijze aansprakelijk is voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van de hal en/of (het gebruik van) de apparatuur die in de hal staat opgesteld. Dit formuier betreft slecht een aanvraag voor huur van de hal. Aan deze aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend. Pas nadat een verzoek tot huur is gehonoreerd door de halbeheerder is het verzoek definitief.
 • Gewenste trainingsdata
    Datum Tijd (van) Tijd (tot) Aantal netten bowlingmachine
  Ja / Nee
  1          
  2          
  3          
  4          
  5          
  6          
  7          
  8          
  9          
  10          
  11          
  12          
  13          
  14          
  15          
  16          
  17          
  18          
  19          
  20          

   

   

  Prijzen Verhuur Hal Exclusief 6% BTW
  Periode 1 mei t/m 31 oktober 1 november t/m 30 april
  1 net € 16,-- per uur € 21,-- per uur
  2 netten € 32,-- per uur € 42,-- per uur
  3 netten € 42,-- per uur € 58,-- per uur
  bowlingmachine € 11,-- per uur € 11,-- per uur
 • U kunt de huurgelden overmaken op rekening NL15ABNA0443939802 tnv RC & VV V.O.C. onder vermelding van huur hal en de naam van uw vereniging.

  Uw reservering kan pas definitief worden gemaakt als u een volledig en ondertekend aanvraag formulier heeft ingevuld, de data beschikbaar zijn en de huur is overgemaakt op rekening van V.O.C.

  Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen