• Er heeft deze week weer een vervelend geweldsincident (straatroof) plaatsgevonden in de nabijheid van ons complex richting het Schiebroekse park. Het was nota bene nog licht. De daders zijn deze keer afgeschrikt door een oplettende V.O.C.’er en ook geïdentificeerd. Naar aanleiding van het incident is overleg gevoerd met de wijkagent over de situatie rondom de Hazelaarweg.  

    De politie heeft aangegeven dat zij vanaf nu weer een extra focus heeft op dit gedeelte van de wijk en dat hier vaker zal worden gesurveilleerd met busjes. Het belangrijkst is het advies aan (jeugd)leden, die op de fiets naar de training komen, om zoveel mogelijk in groepjes en/of onder begeleiding van een volwassene te fietsen en te kiezen voor de verlichte wegen. Voor ons complex geldt daarbij het advies om fietsen goed op slot te zetten, en zo mogelijk aan een hek of andere fiets vast te maken. 

    Daarnaast wordt leden, ouders van leden en bezoekers gevraagd om extra alert te zijn en onregelmatigheden of eventuele incidenten te melden bij de club verenigingscoordinator@voc-rotterdam.nl en politie. Door samenwerking en verscherpte alertheid hopen we vervelende incidenten te kunnen voorkomen.