• V.O.C. bestaat voor een groot deel uit jeugdleden. Wij willen ook onze jonge leden een gezonde en veilige omgeving bieden om te sporten. Door niet te roken in de nabijheid van jeugdspelers maken we roken minder normaal en aantrekkelijk en voorkomen we het schadelijke meeroken. Daarmee kunnen we een goed en gezond voorbeeld geven en bijdragen aan het realiseren van een rookvrije generatie.

    Met het bestuur heeft de Algemene Ledenvergadering gemeend dat het wenselijk is om concrete stappen te zetten naar een rookvrij V.O.C. en daarmee aan te sluiten bij het goede voorbeeld van vele andere sportverenigingen en van de beweging op weg naar een Rookvrije Generatie. 

    Inmiddels hangen daarom overal op V.O.C. de bekende “Rookvrij”-borden. Met uitzondering van een kleine, geel gemarkeerde,  plek onder de trap die naar het balkon leidt, is het op V.O.C. verboden te roken.

    Het bestuur