• (To read this report in English, scroll down)

  Op het veld van Excelsior ’20 in Schiedam werd in de finale van de gastheren gewonnen.

  Bij de (terug-)komst naar het veld voor de finalewedstrijd passeerden ons een aantal HCC-ers. Wij hoorden hen de aankomende finale bespreken. “Zonder Max O’Dowd en Scott Edwards verliezen ze sowieso” was de gedeelde opinie. Het is onmiskenbaar dat Max en Scott een fantastisch seizoen doormaken. Of het nu voor V.O.C. of het Nederlands XI-tal is en Twenty20 of 50 over cricket zij scoren er beiden lustig op los. Echter om alles aan hen op te hangen zou de overige spelers tekort doen. De finale was hiervan het bewijs.

  Om in de finale te komen hadden onze mannen in de ochtend afgerekend met A.C.C. Eerst battend kwamen wij tot 198/9 Dit bleek teveel voor de Amsterdammers die na 61 runs al 7 wickets verloren hadden en Arnav Jain was ‘the pick of the bowlers’ met 5 voor 16 in 4 overs. Max O’Dowd was topscorer met 83 runs en Corey Rutgers maakte er 42.

  Aan begin van de middag rekende Excelsior betrekkelijk eenvoudig af met HCC, dus de thuisploeg ging het in de finale opnemen tegen V.O.C. Corey Rutgers was zo geblesseerd geraakt in de halve finale dat hij niet meer mee kon spelen. Hij werd vervangen door Francois Fourie. De toss werd gewonnen door Excelsior en V.O.C. mocht batten.

  De innings van V.O.C. liet een belangrijk aspect van het opbouwen van innings bij cricket zien: partnerships bouwen. Telkens was een tweetal batsmen enkele overs tezamen en bleven zij scoren. Niet alleen met boundries, ook de eentjes waarderen: keep the scoreboard ticking.

  Na Scott’s opening met 42 runs vielen vooral de bijdragen van Pieter Seelaar (24) en Arnav Jain (40*) op. Bij het totaal van 174 voor 7 kwam natuurlijk direct de vraag op of dat wel genoeg was. Alles meer dan 120 in een finale is een flinke uitdaging was al snel de gedeelde mening onder de goed aanwezige V.O.C.-aanhang.

  V.O.C. begon met Burhan Niaz en Arnav Jain in de aanval. De strakke lijn van Burhan, die overs met 6 yorkers bowlde en de variatie in snelheid en lijn van Arnav maakte dat er direct druk op het scorebord kwam. Hierdoor wilden/moesten de batsmen forceren.

  De wickets die genomen werden kunnen niet allemaal exact beschreven worden. De schitterende langzamere bal van Jelte waarmee Brett Hampton verschalkt werd, verdient vermelding. Op de website van de KNCB kan in het matchcentre de wedstrijd worden opgezocht en kunnen alle wickets/scores bekeken worden.

  Al met al was na 12/13 overs duidelijk dat door het goede bowlen, foutloos fielden en de rustige captaincy van Tim de Kok de 174 runs van V.O.C. voor Excelsior onhaalbaar waren. Alles bijeen een prachtig resultaat, wat een inspiratie zal zijn voor het vervolg in de reguliere 50 over-competitie. Volgend jaar gaat V.O.C. weer naar Spanje voor de ECL (Champions League vasteland cricket)

  De ouders, broer en zus van Burhan en papa en mama Seelaar, ‘de Jains’ zijn er vast bij, want die komen altijd als het kan. Er zullen vast nog vele anderen V.O.C.-supporters hun agenda hiervoor leegmaken.

  Complimenten voor Excelsior voor de gebruikelijke gastvrijheid op hun prachtige veld, met uitstekende bediening en heerlijke versnaperingen.

   

  V.O.C. Dutch Twenty20 champion!

  At the ground of Excelsior ’20 in Schiedam, the hosts were beaten in the final.

  When we returned to the field for the final match, a number of HCC players passed us. We heard them discuss the upcoming final. “Without Max O'Dowd and Scott Edwards, they will lose anyway” was the shared opinion. It is undeniable that Max and Scott are having a fantastic season. Whether for V.O.C. or the national XI, in Twenty20 and 50 over cricket, they both score happily. However, to hang everything on them would do the other players no justice. The final was proof of this.

  To get to the final, our men had dealt with A.C.C. in the morning. Batting first we came to 198/9 This turned out to be too much for the team from Amsterdam who had already lost 7 wickets after 61 runs.

  Arnav Jain was the pick of the bowlers with 5 for 16 in 4 overs. Max O'Dowd was the top scorer with 83 runs and Corey Rutgers scored 42.

  At the beginning of the afternoon Excelsior beat HCC relatively easily, so Excelsior, playing at home, went up against V.O.C. in the final. Corey Rutgers had injured himself in the semi-finals and he could no longer play. He was replaced by Francois Fourie.

  The toss was won by Excelsior and V.O.C. was invited to bat.

  The V.O.C. batting showed an important aspect of building innings in cricket: building partnerships. Each time, a pair of batsmen were a few overs together and continued to score. Not only with boundries, but also appreciate the ones: keep the scoreboard ticking.

  After Scott's 42, the contributions of Pieter Seelaar (24) and Arnav Jain (40*) stood out.

  With the total of 174 for 7, the question immediately arose as to whether that was enough. Anything more than 120 in a final is quite a challenge was soon the shared opinion among the well-present V.O.C. supporters.

  V.O.C. started with Burhan Niaz and Arnav Jain on the attack. Burhan's tight line, who bowled overs with 6 yorkers and Arnav's variation in speed and line, immediately put pressure on the scoreboard. Because of this, the batsmen wanted/had to force.

  The wickets taken cannot all be described in detail. Jelte's wonderful slower ball that outwitted Brett Hampton deserves a mention.

  The match can be looked up in the match center on the KNCB website and all wickets can be viewed again.

  All in all, after 12/13 overs it was clear that the 174 runs of V.O.C. through good bowling, tight and flawless fielding and good captaincy by Tim de Kok this target was unfeasible for Excelsior. All in all a great result that will be an inspiration for the rest of the regular 50 over competition.

  Next year, V.O.C. will be back in Spain for the ECL (Champions League mainland cricket)

  The parents, brother and sister of Burhan and mom and dad Seelaar, the Jains are probably there because they always come when they can. Many other V.O.C. supporters will probably draw their agendas for this.

  Compliments to Excelsior for the usual hospitality on their beautiful ground with excellent service and delicious refreshments.