• V.O.C. en HCC hebben gezamenlijk overlegd over de situatie rond de gestaakte cricketwedstrijd. Dat was wenselijk en nodig omdat deze week duidelijk werd dat de (op 22 augustus 2021) over te spelen wedstrijd, niet reglementair was vastgesteld.

    In goed overleg - en rekening houdende met de belangen van cricket in Nederland - hebben V.O.C. en HCC gezamenlijk besloten zich terug te trekken uit mogelijke deelname aan de play-offs. Dat betekent dat het niet meer nodig is de gestaakte wedstrijd opnieuw vast te stellen. Dit geeft ruimte aan de KNCB en de betrokken clubs om de Topklasse play-offs zondag 29 augustus 2021 van start te laten gaan.