• Beste V.O.C.’er,

  De corona-crisis heeft ons vanwege de overheidsmaatregelen op 12 maart helaas doen besluiten om de club met onmiddellijke ingang en tot nader order te sluiten.

  Ondertussen is V.O.C. helaas genoopt tot het nemen van verder gaande maatregelen. In nauw overleg met de Lustrumcommissie is helaas besloten de lustrum-festiviteiten die waren gepland voor juni 2020 op te schorten tot juni 2021.

  De lustrumcommissie heeft samen met tal van betrokkenen veel energie gestoken in de viering van ons lustrum. De voorbereidingen ervan worden nu echter om meerdere praktische redenen teveel beperkt door corona.

  Ook staan sponsors in deze omstandigheden niet zomaar in de rij. Dat maakt het des te meer bijzonder dat twee belangrijke sponsors van het lustrum, Meetbedrijf 2020 (Joost Schalekamp) en FinCo Fuel Group (Jan-Willem van der Velden) te kennen hebben gegeven de toegezegde en reeds betaalde sponsorbijdrage in de club te laten ten behoeve van de lustrumviering in juni 2021. Een prachtig gebaar.

  Ook de afwezigheid van de ongetwijfeld sfeerverhogende entourage van het Europees Kampioenschap Voetbal is in de overwegingen meegenomen. Datzelfde geldt natuurlijk voor het feit dat het, gelet op corona, onzeker is of de stemming voor een “feestje” in juni 2020 niet op voorhand behoorlijk wordt gedrukt.

  Nagedacht is over de vraag of de festiviteiten niet verplaatst zouden kunnen worden naar dit najaar, maar daarvoor is uiteindelijk niet gekozen. Het strijdt teveel met het uitgangspunt dat ook de timing van de viering jong en oud, voetballers en cricketers moet aanspreken.

  Het bestuur is de lustrum-commissie veel dank verschuldigd voor hun inspanningen en gaat ervan uit dat deze volgend jaar door de hele club worden beloond met een fantastische lustrumviering.

  Na het overlijden van haar legendarische keeper Gé Dobbinga op 6 maart 2020, hoopt het bestuur dat al haar leden, van jong tot oud, gezond en ongeschonden uit de strijd zullen komen, zowel qua gezondheid als zakelijk.

  Het Bestuur