• Beste V.O.C.-leden,

  In eerdere berichten hebben wij aangegeven hoe belangrijk de contributiebijdragen van alle V.O.C.-leden zijn, juist ook in deze corona-tijd. Die bijdragen zijn onmisbaar voor de financiële huishouding van V.O.C. zeker nu overige inkomsten (zoals sponsoring en baropbrengst) teruglopen en een groot deel van de kosten (terrein, accommodatie, medewerkers en materialen) doorlopen.

  Overheidsmaatregelen veroorzaken, inmiddels al meer dan een jaar, beperkingen voor het gebruik door onze leden van de V.O.C.-accommodatie. Gelukkig hebben we (binnen die beperkingen) vooral voor onze jeugdleden een mooi en breed sportief programma mogelijk kunnen maken. Voor voetbal: reguliere trainingen voor de jeugdleden, extra instuiftrainingen voor basisschool-jeugd, een eigen interne competitie voor de hele jeugd op zaterdag etc. Voor cricket zijn de jeugdtrainingen in het winterseizoen bijna nog intensiever geweest dan andere jaren.

  De versoepelingen voor jonge senioren tot en met 26 jaar (vanaf 3 maart 2021) en voor senioren vanaf 27 jaar (vanaf 16 maart) maken op V.O.C. gelukkig wat meer activiteiten mogelijk. Maar het is duidelijk dat de opgelegde beperkingen juist deze groep het meest hebben geraakt (en nog steeds raken). Terwijl dat de groep is die relatief veel bijdraagt aan contributie.

  Ook het bestuur ziet en onderkent dat natuurlijk. Allereerst past daarom nogmaals een woord van grote dank in de richting van alle leden, maar vooral ook onze jonge senioren, onze senioren, onze Heerendivisieleden, en uiteraard ook onze niet-spelende senior-leden. Jullie bereidwillige bijdragen helpen V.O.C. enorm.

  Wij menen juist in hun richting een gebaar te moeten maken. Een gebaar dat ook ziet op het V.O.C. kenmerkend samenzijn en de gezelligheid, die we het al zo lang hebben moeten missen.

  In dat verband hebben wij besloten ieder V.O.C.-seniorenteam in de gelegenheid te stellen een clubpas te verkrijgen met een bartegoed, dat kan worden besteed zodra de bar in ons mooie clubhuis weer open is. Gezien het verschil in omvang van de teamselectie zal het tegoed voor ieder team in de Heerendivisie en in de zaalvoetbalcompetitie 200 Euro bedragen en dat voor de overige seniorenteams 400 Euro.

  Aanvoerders van teams die van die aanbod gebruik willen maken kunnen dat laten weten aan het bestuur (penningmeester@voc-rotterdam.nl). De pas kan daarna bij onze verenigingscoördinator Fred van Roon worden opgehaald. Teams die van dit aanbod geen gebruik maken, danken wij bij voorbaat hartelijk voor de extra steun.

  Wij hopen dat onze seniorleden dit gebaar waarderen. Verder vertrouwen wij er op dat alle leden, jong en oud, elkaar weer zo snel mogelijk op V.O.C. kunnen treffen, op het veld, langs de lijn, in ons prachtige clubhuis of het mooie terras.

  Het bestuur