• Per 6 september voeren wij een lichte prijsstijging in voor een aantal producten in ons clubhuis.
    De reden hiervoor is dat wij al een aantal jaren geen prijsverhogingen hebben doorgevoerd maar dat er een BTW-verhoging is geweest en leveranciers tevens verhogingen hebben opgelegd bij ons.

    De barcommissie.