• De media besteden al uitgebreid aandacht aan het overlijden van ons lid Bram Peper (82 jaar oud). Over zijn loopbaan en publieke activiteiten is in die berichten genoeg terug te lezen.

    Bram was sinds 1967 (dus 55 jaar lang) lid van V.O.C. en ons jubileumboek citeert van Bram als volgt: ‘Tot op de dag van vandaag is het een eer om lid te mogen zijn van V.O.C.’

    Over hoe hij lid werd van V.O.C. en zijn ‘dienen’ onder de legendarische Stef Deloni d’Aure is meer terug te vinden op bladzijde 11 van het jubileumboek. Voor zijn optreden als voorzitter van de V.O.C.- geschillencommissie (de enige keer dat die in actie kwam), zijn wij hem ook nu nog veel dank verschuldigd. Zijn kundigheid en feilloos V.O.C.-gevoel hebben er aan bijgedragen dat V.O.C. krachtig en eendrachtig uit een lastige periode te voorschijn kwam.

    Wij zullen hem zeer missen en wensen Maria en de familie veel sterkte bij het verwerken van het verlies van Bram.

    Het Bestuur