• Alcohol gebruik onder de 18 jaar is niet toegestaan. Dus ook niet op V.O.C. Een verantwoord gebruik van alcohol (met name dus onder de 18) is niet alleen de verantwoordelijkheid van de bar maar van iedereen. Er wordt dus ook niet voor personen onder de 18 alcohol gehaald door personen die ouder zijn. Op een club als de onze moeten we elkaar daarop aanspreken.