• Tijdens de extra, wederom digitale,  Algemene Ledenvergadering van maandag 19 april 2021 zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd.

  De rol van secretaris kwam eerder al vacant, nadat Marja de Jong tijdens de vorige A.L.V. afzwaaide. Mooie woorden van voorzitter René van Ierschot vielen haar toen reeds ten deel. Ronald Huisman heeft in verband met zijn verhuizing naar Spanje moeten besluiten zijn taken als penningmeester neer te leggen. Ronald heeft tijdens en voor zijn bestuursperiode op een ongekend energieke en kundige wijze, meer dan alleen zijn verantwoordelijkheid voor het penningmeesterschap genomen. Niet alleen was de financiële huishouding van V.O.C.  bij Ronald in vertrouwde handen en zorgde hij daar bovendien voor diverse kwaliteitsimpulsen, Ronald trok ook veel andere organisatorische zaken aan zich die in het belang waren voor V.O.C.. V.O.C. is Ronald dan ook ontzettend veel dank verschuldigd voor al zijn inspanningen. Hij is daarvoor bij monde van René van Ierschot tijdens de A.L.V. dan ook uitgebreid toegesproken en bedankt

  Als secretaris is benoemd Eliane Krumpelman. Eliane heeft haar sporen verdiend als secretaris van de V.O.C.-jeugdvoetbalcommissie. Zij is moeder van op V.O.C. voetballende zoons en zij werkt als Strategisch Recruitment Adviseur bij de Nationale Politie.

  Dion Versteeg is benoemd als penningmeester. Dion is in de jaren 90, nog op het oude terrein, als student bij V.O.C. komen voetballen. Zijn kinderen voetbalden ook bij V.O.C. en Dion heeft dan ook diverse jeugdvoetbalteams gecoached. Dion is directeur en mede-eigenaar bij NODR en Nobralux.

  Tenslotte is het bestuur uitgebreid met de benoeming van Masja Zandbergen die de rol van vice voorzitter zal vervullen. Vanuit die verantwoordelijkheid zal Masja zich vooral richten op zaken die niet direct gerelateerd zijn aan voetbal, cricket of de accommodatie. De bestuurlijke organisatie van V.O.C. is volgens het bestuur gebaat bij een dergelijke functie, zodat er op voor dergelijke zaken meer coördinatie mogelijk is vanuit het bestuur, bijvoorbeeld t.a.v. het kledingplan, vrijwilligersbeleid, de bar, het coronabeleid etc. Masja voetbalt al jaren bij de dames van V.O.C. en is actief binnen de V.O.C.-cricketjeugdcricketcommissie. Zij werkt bij Robeco als hoofd duurzaamheidsintegratie.

  De benoeming van Eliane, Dion en Masja werd tijdens de A.L.V. met enthousiaste instemming door de aanwezige leden begroet.

  Het bestuur

 • 1) Eliane Krumpelman

  2) Masja Zandbergen

  3) Dion Versteeg