• Marten Castelein overleden
   (27 april 1921 - 8 januari 2019)

  Verdrietig hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze erevoorzitter Marten Castelein. Marten is 78 jaar lid van V.O.C. geweest. Hij was vice voorzitter in het V.O.C. bestuur (van 1965 tot 1970) en vervulde daarna 12 jaar het voorzitterschap.

  In 1982 werd hij tot erelid benoemd en in 1990 tot erevoorzitter.

  Zijn bijdrage aan V.O.C. kan moeilijk worden overschat. Ook door zelf steeds het goede voorbeeld te geven heeft hij in belangrijke mate vorm gegeven aan de normen en waarden die V.O.C. van oudsher kenmerken.

  Wij zullen zijn markante en rijzige gestalte en zijn erudiete inbreng bij V.O.C. activiteiten node missen.

  Wij wensen zijn vrouw Leny en zonen René en Allard en hun gezinnen, veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies van Marten.

  Het bestuur

   

  De crematieplechtigheid vindt plaats op zaterdag 12 januari om 15.45 in Hofwijk (Overschie). Vanaf 15.00 uur bestaat daar gelegenheid tot condoleren.