• Met nog een aantal trainingsweken voor boeg is het einde van het voetbalseizoen in zicht. De voetbal commissie is al bezig met de voorbereidingen voor het komend seizoen 2021/2022. Het maken van teamindelingen, vooral bij de jeugd, is een grote klus. Om nu al te kunnen anticiperen op plekken die vrijkomen in de teams vragen we leden die volgend seizoen niet meer bij V.O.C. willen voetballen om dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken.

  Indien u het lidmaatschap (van uw kind) wilt opzeggen, dient dit uiterlijk 31 mei te gebeuren per mail aan de secretaris onder vermelding van naam, geboortedatum en team. Indien het al eerder bekend is dat het lidmaatschap zal stoppen, dan horen we dit liever al wat eerder. Zodoende kunnen we met de teamindelingen anticiperen op plekken die vrijkomen in teams en heeft de administratie nog voldoende tijd om het stopzetten van het lidmaatschap te verwerken voor het volgende verenigingsjaar. LET OP: Alleen afmelden bij de teammanager/coach/ trainer is niet voldoende. 

  Deadline voor opzegging voetbal is 31 mei 2021.
  Opzeggingen die na 31 mei 2021 ontvangen worden, kunnen niet meer op tijd in behandeling worden genomen met als gevolg dat contributie en/of een boete voor volgend seizoen moet worden betaald. 

  Eindexamenkandidaten die vóór 31 mei 2021 nog niet definitief kunnen opzeggen omdat de uitslag nog niet bekend is kunnen hun voorwaardelijke opzegging voor 31 mei 2021 melden aan de secretaris.

  Kledingpakket: Ieder lid die in het bezit is van een kledingpakket wordt bij opzegging voorwaardelijk als lid van V.O.C. uitgeschreven. De uitschrijving wordt definitief wanneer het V.O.C. kleding pakket is ingeleverd.

  Overschrijven:
  Bij een overgang naar een andere vereniging moet de speler digitaal worden overgeschreven in het systeem van de KNVB naar de nieuwe club. De speler moet daarvoor contact opnemen met de secretaris van de nieuwe club. Een overschrijving naar een andere vereniging geldt niet automatisch als een opzegging van het lidmaatschap van V.O.C. Wanneer sprake is van een betalingsachterstand in boetes of contributie wordt overschrijving door V.O.C. geblokkeerd. LET OP: overschrijvingen voor de A-categorie dienen uiterlijk op 15 juni te zijn ingediend!