• Met nog een aantal trainingsweken voor boeg is het einde van het voetbalseizoen in zicht. De voetbal commissie is al bezig met de voorbereidingen voor het komend seizoen 2020/2021. Het maken van teamindelingen, vooral bij de jeugd, is een grote klus. Om nu al te kunnen anticiperen op plekken die vrijkomen in de teams vragen we leden die volgend seizoen niet meer bij V.O.C. willen voetballen om dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken.

  Opzeggen
  Opzegging van het lidmaatschap van VOC moeten schriftelijk (bij voorkeur per email) gemeld worden aan de secretaris onder vermelding van naam, geboortedatum en team. Geef zelf de opzegging ook door aan de manager/coach van het team.

  Deadline voor opzegging voetbal is 31 mei 2020.
  Opzeggingen die na 31 mei 2020 ontvangen worden, kunnen niet meer op tijd in behandeling worden genomen met als gevolg dat contributie en/of een boete voor volgend seizoen moet worden betaald.

  Eindexamenkandidaten die vóór 31 mei 2020 nog niet definitief kunnen opzeggen omdat de uitslag nog niet bekend is kunnen hun voorwaardelijke opzegging voor 31 mei 2020 melden aan de secretaris.

  Overschrijven:
  Bij een overgang naar een andere vereniging moet de speler digitaal worden overgeschreven in het systeem van de KNVB naar de nieuwe club. De speler moet daarvoor contact opnemen met de secretaris van de nieuwe club. Wanneer sprake is van een betalingsachterstand in boetes of contributie wordt overschrijving door V.O.C. geblokkeerd.