• Het bestuur nodigt de leden van V.O.C. uit voor de ledenvergadering te houden op maandag 12 juli 2021 aanvang 20.15 uur.

    Wij gaan ervan uit dat er op die datum geen (corona)maatregelen zijn die het houden van een ‘fysieke’ vergadering beletten. Daarom zal de ledenvergadering plaatsvinden in ons clubhuis The House of Lords (met stoelen op gepaste afstand).

    De stukken (agenda met bijlagen) voor deze vergadering zijn voor V.O.C.-leden beschikbaar op het besloten gedeelte van de website (‘mijn omgeving’) en liggen ter inzage op de bestuurskamer. Die kunnen zo nodig ook worden opgevraagd via secretaris@voc-rotterdam.nl.

    Met sportieve groet,

    Het bestuur