• Wij ontvingen het droevige bericht dat op 17 januari 2022 is overleden ons lid Jan Willem Madsen. Hij is 86 jaar oud geworden.

    Jan Willem was een zeer markante V.O.C.-er die tussen 1952 en 1970 als voetballer en als cricketer zijn stempel op V.O.C. heeft gedrukt. Meer nog dan zijn sportieve acties, staat ons vooral nog bij zijn eigenzinnige benadering van teamgenoten en tegenstanders en zijn optreden als gangmaker bij menig feestje. Dat leidt tot een groot aantal verhalen van en over hem. Daarmee zou je een boek kunnen vullen.

    Wij blijven Jan Willem Madsen herinneren als een echte V.O.C.-er en wensen zijn familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

    Het bestuur