De Bloedhonden

Sponsoring met hart en ziel

In de aanloop naar het 100-jarig bestaan van onze club had de toenmalige Lustrum commissie een club van honderd opgericht, L’Equipe du Siecle, met het doel om fondsen te werven voor het lustrumjaar.

Begin 1995 werd deze club, geheel volgens de doelstelling, ontbonden. Aangezien dit initiatief binnen de vereniging zeer goed ontvangen was besloten twee leden van deze Lustrum commissie, Jan Willem Hitzerd en Alan Garland, in 1996 om een permanente club van honderd op te richten. Op 1 november 1996 was de oprichting van "De Bloedhonden" een feit.

 scherm_afbeelding_2023_10_19_om_16.16.17.png

Bloedhond worden
De Bloedhonden is er voor leden en oud-leden van V.O.C. , voor ouders van jeugdleden en in het algemeen voor alle mensen die V.O.C. een warm hart toedragen.

De jaarlijkse bijdrage is €50. Hiervan zetten we 20% in voor twee "sociale bijeenkomsten" per jaar voor de leden, één in de zomer en één in de winter.

De overige 80% wordt gebruikt voor de sponsoring van projecten die niet uit de normale begroting betaald (kunnen) worden. Dit betreft zowel cricket als voetbal, waarbij we vooral veel aandacht besteden aan de jeugd en aan algemene zaken die de hele club ten goede komen.

De besteding van het sponsorgeld 
Een volgende vraag die vaak gesteld wordt is: Wie bepaalt wat er met het geld gedaan wordt? De verzoeken die wij krijgen komen vanuit de club. Iedereen met een leuk of inspirerend idee kan een suggestie doen. Bijvoorbeeld voor een project of voor de aanschaf van materialen.

Alle ideeën worden besproken in de Bloedhonden Commissie en gedeeld met het bestuur en de commissie in de club die voor de uitvoering van het idee staat opgesteld. Een belangrijke stem is weggelegd voor het Comité van Aanbeveling, bestaande uit René van Ierschot en Rob de Widt. Zij geven onafhankelijk advies over alle verzamelde ideeën.

De Bloedhonden bestaan inmiddels meer dan 25 jaar en we gaan hier met enthousiasme mee door. Uiteraard is de voortdurende financiële steun van de leden onontbeerlijk.

Wil je lid worden of eerst wat meer informatie? Stuur een bericht aan De Bloedhonden Commissie: bloedhonden@voc-rotterdam.nl

Jan Willem Hitzerd 
Alan Garland