Scheidsrechters jeugd

Taken scheidsrechterscoördinator & begeleiders

De scheidsrechterscoördinator en de begeleiders zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en het coachen van de pupillenscheidsrechters, de junior scheidsrechters en de assistent-scheidsrechters.

De scheidsrechterscoördinator en de begeleiders fluiten alle jeugd wedstrijden.

Ze zijn de gehele zaterdag op de club aanwezig om o.a. er voor te zorgen dat de (jeugd)scheidsrechters en assistent-scheidsrechters een klankbord hebben.

Scheidsrechterscoördinator jeugdvoetbal 

Roberto Wiredu rwiredu@gmail.com 06 19158652

- Verantwoordelijk voor de indeling van de  scheidsrechters
- Verantwoordelijk voor opleiding scheidsrechters en assistent-scheidsrechters
- Begeleidt en coacht pupillenscheidsrechters, junior scheidsrechters en assistent-scheidsrechters
- Onderhoudt contacten met KNVB inzake scheidsrechters jeugdvoetbal
- Onderhoudt contacten met verenigingsmanager en voorzitter jeugdvoetbal
- Organiseert informatieavonden
- Begeleidt leiders en (jeugd)scheidsrechters voor het invullen Fairplay-formulieren
- Verantwoordelijk voor werving en aanstelling scheidsrechters en assistent-scheidsrechter
- Plant en leidt vergaderingen (jeugd)scheidsrechters

Begeleiders

Theo Stikkers / Praktijkbegeleider Scheidsrechter
Christo Hulst / Praktijkbegeleider
Diederik de Groot / Praktijkbegeleider Scheidsrechter
Tim van Huizen / Praktijkbegeleider Scheidsrechter
Adrien van Nunspeet / Praktijkbegeleider Scheidsrechter

- Werken in overleg met de scheidsrechterscoördinator jeugdvoetbal
- Begeleiden en coachen pupillenscheidsrechters, junior scheidsrechters en assistent-scheidsrechters
- Begeleiden leiders en (jeugd)scheidsrechters voor het invullen Fairplay-formulieren

Oproep F- en E-pupillenscheidsrechters
We zijn op zoek naar jongeren van 13 jaar en ouder of ouders die het leuk vinden om voor de F- en E-pupillen te fluiten.

Je wordt intensief begeleid door V.O.C. en krijgt een KNVB cursus aangeboden.
Als je graag wilt fluiten of je wilt meer informatie over deze oproep, schroom dan niet en neem contact op met de scheidsrechterscoördinator Roberto.

Wat doet de F- en E-pupillenscheidsrechter?
Je hebt als scheidsrechter voor de F- en E-pupillen de leiding over 14 spelers op het veld.
Je volgt het spel en past de spelregels toe. Je neemt zonder te twijfelen snelle beslissingen.
Je fluit duidelijk en bent voorspelbaar. Je bent een voorbeeldfunctie voor de jongere spelers. Je laat blijken dat je geen schuttingtaal op het veld accepteert.

Je bent in staat met de KNVB-richtlijnen de wedstrijd op een sportieve manier tot een goed einde te brengen. In de richtlijnen staat bijvoorbeeld: wat te doen bij een zware overtreding? Wanneer mag je een speler bestraffen met een vrije trap? Wanneer mag je een strafschop geven?

Verder werkt V.O.C. met veiligheidsrichtlijnen waarin staat wat je moet doen als je je niet veilig voelt op het veld.

Oproep assistent-scheidsrechters
V.O.C. verzorgt (gratis) een assistent-scheidsrechterscursus en begeleiding aan ouders, spelers, zussen, broers of (oud)-leden die graag wedstrijden willen assisteren, maar de spelregels niet voldoende kennen.

Als je het leuk vindt om een wedstrijd te assisteren, laat dit dan de scheidsrechterscoördinator, Roberto Wiredu, tijdig weten zodat hij je kan inplannen.

Wat doet de assistent-scheidsrechter?
Als assistent-scheidsrechter werk je nauw samen met de scheidsrechter om de wedstrijd in goede banen te leiden. Dit doe je conform de spelregels en de afspraken die je samen met de scheidsrechter maakt.
De scheidsrechter zal je instrueren hoe je je dient op te stellen bij hoekschoppen, strafschoppen of inworpen; hoe je dient te handelen bij buitenspel en wat je moet doen bij overtredingen en onbehoorlijke gedrag bij jou in de buurt.

Tijdens de wedstrijd volg je altijd de voorlaatste verdediger om een buitenspelsituatie te kunnen waarnemen en beoordelen. Je vlagt goed, consequent, onpartijdig, geeft duidelijke vlagsignalen en hebt voortdurend oogcontact met de scheidsrechter.

Je bent zelfverzekerd en laat je niet beïnvloeden door de spelers, de coaches of de toeschouwers.

Van jou als assistent-scheidsrechter wordt onder andere verwacht dat je kunt aangeven:
welke partij bij inworp in moet werpen;
- er sprake is van een doelschop of een hoekschop;
- wanneer een speler zich in een buitenspelpositie bevindt;
- wanneer overtredingen buiten het gezichtsveld van de scheidsrechter hebben plaatsgevonden;
- het begeleiden van het inzetten van wisselspelers.

Informatie Overzicht