Bestuur

Het volledige bestuur en hun taken binnen V.OC.

rene.png
Voorzitter:
 René van Ierschot voorzitter@voc-rotterdam.nl

- Algehele coördinatie
- Representatie
- Ledencommunicatie (bloemen, advertenties)
- Verenigingspublicaties

 

masja125_1.jpg
Vice-Voorzitter: 
Masja Zandbergen vicevoorzitter@voc-rotterdam.nl

- Kledingplan
- Vrijwilligersbeleid
- Bar
- Coronabeleid etc.

 

philip_de_koeijer_125.jpg
Commissaris Materieel: 
Philip de Koeijer materieel@voc-rotterdam.nl

- Opstallen en materialen
- Coördinatie materiaal voetbal en cricket

 

eliane125.jpg
Secretaris: Eliane Krumpelman-Croiset van Uchelen secretaris@voc-rotterdam.nl

- Correspondentie
- Verslaglegging
- Ledenadministratie
- Kennismakingscommissie

 

tjeerd_van_der_voorn_e1700246717380.jpg
Commissaris communicatie: Tjeerd van der Voorn voorzitter-communicatie@voc-rotterdam.nl

 

dion125_1.jpg
Penningmeester: 
Dion Versteeg penningmeester@voc-rotterdam.nl

- Begroting jaarrekening
- Contributie-inning
- Geldelijk beheer bar

 

berend_jan_125x125.jpg
Commissaris voetbal: 
Berend Jan Taken voorzitter-voetbal@voc-rotterdam.nl

- Voorzitter voetbalcommissie
- Contacten K.N.V.B.

 

foto_website_v.o.c._e1699381476184.jpg
Commissaris cricket: Boris Hoes voorzitter-cricket@voc-rotterdam.nl

- Voorzitter cricketcommissie
- Contacten K.N.C.B.

Organisatie Overzicht