FAQ

Veel gestelde vragen over lidmaatschap en contributie.

Ik ben geblesseerd en kan niet spelen. Kan ik korting krijgen?
• Helaas geven wij geen korting of vrijstelling in geval van blessure. De contributie van het lopende seizoen moet bij een blessure in zijn geheel worden voldaan. In geval van een langdurige of permanente blessure kun je je het lidmaatschap m.i.v. het volgend seizoen opzeggen of dan algemeen/ niet spelend lid worden.

Ik heb mijn lidmaatschap bij de trainer of coach opgezegd.
• Het opzeggen van een lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per email aan de secretaris.

Opzeggen lidmaatschap V.O.C.
Naam*
E-mailadres*
Geboortedatum*
Team*
Onderwerp*

Opzeggingen bij een trainer / coach of andere personen worden niet verwerkt in de ledenadministratie en de contributieplicht blijft in dat geval bestaan. Opzeggen kan vóór 1 mei van het lopend seizoen.

Ik ben vergeten vóór 1 mei op te zeggen, wat nu?
• Tot de start van het nieuwe seizoen ben je aan V.O.C. dan een halve contributie verschuldigd. Na de start van het nieuwe seizoen moet je de volledige contributie te voldoen.

Ik word pas in december lid, kan ik contributie naar rato betalen?
• Nee, je betaalt voor een heel seizoen.  Iedereen die tussen februari en april lid wordt, betaalt een halve contributie over het lopende seizoen. Na 1 april instromen is in principe niet mogelijk. In sommige gevallen traint een toekomstig jeugdlid mee om het niveau te bepalen, maar speelt niet (meer) mee in de competitie. In dat geval betaal je pas contributie in het nieuwe seizoen. Jeugdleden krijgen ook pas in het nieuwe seizoen kleding.

Waarom wordt de contributie (m.u.v. de cricketers) in twee keer geïncasseerd en wanneer is dat?
• Je betaalt de contributie in twee delen (50% - 50%) om de bedragen meer betaalbaar te houden. Beide incassomomenten liggen tussen eind oktober en eind januari. Via de clubapp informeren wij de leden voorafgaand aan de incasso. Bovendien ontvang je voorafgaand aan de eerste incasso de contributiefactuur per email.

Waarom is de contributiefactuur opgesplitst? - algemeen lid, spelend lid, kledingbijdrage, inschrijfgeld.
• Alle leden betalen de zogenoemde clubcontributie. Daar bovenop betaalt elk lid de contributie die hoort bij zijn of haar clubactiviteiten zoals voetbal, zaalvoetbal etc. Een overzicht van de actuele bedragen vind je op de pagina 'contributie'
• Daarnaast betaalt een jeugdlid eenmalig, vanaf de O8, een kledingbijdrage. Elk nieuw lid betaalt eenmalig inschrijfgeld.

Waarom moet ik inschrijfgeld betalen?
• Ieder nieuw lid betaalt inschrijfgeld. Dit betreft administratiekosten voor het verwerken van de persoonsgegevens in onze ledenadministraties AllUnited en Sportlink.  

Ik wil geen automatische incasso.
• Dat kan, je betaalt de contributie dan in één keer in zijn geheel en aanvullend betaal je hiervoor ieder seizoen € 25,= administratiekosten.

Wat als de incasso niet kan plaatsvinden wegens onvoldoende saldo, een verouderd bankrekeningnummer etc.?
• Dat kan per ongeluk weleens gebeuren, de contributie moet natuurlijk wel betaald worden. V.O.C. stuurt daarom maximaal twee keer een herinnering per email. Daarna krijg je een aanmaning waarvan de kosten €25,= zijn.
• Als je dan nog niet betaalt dragen wij de vordering over aan de deurwaarder die de inning overneemt en eventueel overgaat tot dagvaarding. De kosten van een incassoprocedure zijn voor jouw rekening.
• Bij wanbetaling trekt V.O.C. jouw spelerspas in met een blokkade in Sportlink. Dit bekent dat je geen wedstrijden kan spelen en ook geen lid kan worden van (overschrijven naar) een andere vereniging tot de contributie van V.O.C. inclusief alle bijbehorende kosten is voldaan.

Ik krijg de factuur maar zie dat er geen familiekorting is toegepast.
• Als je in aanmerking wil komen voor familiekorting (leden woonachtig op hetzelfde adres) moet dit vóór 1 oktober doorgeven worden aan de administratie.

Is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een betalingsregeling?
• Dit wordt per situatie bekeken en overlegd.

Ik heb een Rotterdampas. Hoe kom ik in aanmerking voor een korting?
• Mail vóór 1 oktober van het lopende seizoen een scan van de pas en het je IBAN-nummer naar de administratieNadat V.O.C. het bedrag van de gemeente heeft ontvangen maken wij het over naar je IBAN-nummer.

Ik heb recht op korting van de Rotterdampas maar zie die niet terug op de contributiefactuur?
• Dat klopt, de Rotterdampas en de contributie zijn twee verschillende systemen. De korting van de Rotterdampas wordt niet met de contributie verrekend en staat ook niet op de factuur. Je ontvangt de korting apart op het door u doorgegeven IBAN-nummer, nadat V.OC. het bedrag van de gemeente heeft ontvangen.

Lidmaatschap Overzicht