Opzeggen en overschrijven

Voetballeden die V.O.C. willen verlaten moeten hun lidmaatschap schriftelijk of per mail en uiterlijk op 30 april opzeggen.

Cricketleden die V.O.C. willen verlaten moeten hun lidmaatschap schriftelijk of per mail en uiterlijk vóór 1 februari opzeggen. 

Opzeggen
Bij opzeggen van een voetballidmaatschap ná 30 april is contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. Bij opzeggen van een cricketlidmaatschap na 1 februari is contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. 

Eindexamenkandidaten waarvan de examenuitslag nog niet bekend is kunnen schriftelijk en uiterlijk op 30 april een voorwaardelijke opzegging doen.
Stuur de (voorwaardelijke) opzegging aan de secretaris en vermeldt naam, geboortedatum en team. 

Weet je al eerder dat het lidmaatschap stopt? Laat het ons dan ook al eerder weten. We houden er dan rekening mee met de teamindeling voor het nieuwe seizoen.
LET OP: Mondeling opzeggen en opzeggen via leiders of trainers is niet mogelijk.

Overschrijven naar een andere vereniging
Leden die overschrijving willen aanvragen naar een andere voetbalvereniging moeten ook hun lidmaatschap schriftelijk en uiterlijk op 30 april opzeggen bij de secretaris.
Elke speler in het amateurvoetbal kan overschrijving aanvragen door zich te melden bij de nieuwe vereniging met zijn/haar relatienummer. Het overschrijvingsverzoek wordt dan via de KNVB digitaal in gang gezet door de nieuwe vereniging. Voor spelers die in de categorie A willen gaan spelen of hebben gespeeld moet uiterlijk 15 juni de overschrijving worden aangevraagd.
V.O.C. gaat pas akkoord met overschrijving naar een andere vereniging als de volledige contributie en eventuele boetes zijn voldaan.

Lidmaatschap Overzicht