Contributie 2023 2024

Op deze pagina vindt u de verschillende contributie tarieven voor 2023/2024 

 

  Senioren Jongeren Junioren Kabouters Geboortelid
Geboren vanaf jaar   1998 2008 2018  
Geboren tot en met jaar 1997 2007 2017 2018  
      
contributie (euro)     
basislid (geen sport) 170 170 170 165 40
buitenlid: geen sport  115 115 115 111 40
recreant: alleen trainen of Heerendivisie 198 198      
alleen voetbal 382 310 310    
alleen cricket voor heren 382 310 170 165  
alleen cricket voor dames 225 225 170 165  
voetbal & cricket 435 364 310 165  
      
kledingplan (euro) eenmalig   45 45    
      
zaalvoetbal (euro)     
alleen zaalvoetbal 172    
zaalvoetbal en veldvoetbal en/of cricket 140 toeslag op de contributie voor voetbal en/of cricket
  
donateur 60 euro   
      
kortingen     
Familiekorting: 25 euro per lid bij 2 of meer gezinsleden die op hetzelfde adres wonen
Rotterdampas: 25 euro per pas 
(stuur vóór 1 oktober 2023 een scan van de pas en IBAN naar administratie@voc-rotterdam.nl)
      
boetes voor kaarten (euro)  doorbelast KNVB tarief      
      
tip & run 40    
      
toeslagen     
Entreegeld: 60 euro (éénmalig en niet van toepassing op geboorteleden) 
Geen incassovolmacht afgegeven: 25 euro     
Niet op tijd betaald: 25 euro     
      
incassoperiode     
Voetbal: de contributie wordt geïncasseerd in september/oktober 
Cricket: de contributie wordt geïncasseerd in april/mei 
  

Nog vragen over de contributie? Bekijk de FAQ

Lidmaatschap Overzicht