ALV 24 juni

De zomer-ALV komt er aan...

Het bestuur nodigt de leden van V.O.C. uit voor de ledenvergadering te houden op maandag 24 juni 2024 aanvang 20.15 uur. De ledenvergadering zal plaatsvinden in ons clubhuis The House of Lords.
De stukken (agenda met bijlagen) voor deze vergadering komen voor V.O.C.-leden tijdig beschikbaar via de ClubApp en liggen ter inzage op de bestuurskamer.
Die kunnen zo nodig ook worden opgevraagd bij het bestuur.
Nieuwsarchief Overzicht