V.O.C. pleit voor aanscherping transferregels amateurvoetbal + Update 26-02

V.O.C. gaat de KNVB vragen na te denken over het aanscherpen van de regels omtrent transfers, in ieder geval voor het niveau waarop het eerste elftal momenteel acteert (4de Divisie). De directe aanleiding is de, in de ogen van V.O.C., teleurstellende handelswijze van competitiegenoot ASWH bij het benaderen van vier spelers van V.O.C. en het ‘vastleggen’ van twee van hen.

 UPDATE (UIT HET AD VAN 26-02-2024):

STATEMENT GEPUBLICEERD OP 22-02-2024:

Aanstaande zaterdag spelen beide clubs tegen elkaar op ons complex aan de Hazelaarweg. V.O.C. is van mening dat ASWH met hun manier van doen (bewust of onbewust) een ongewenste, voor V.O.C. nadelige invloed op deze wedstrijd uitoefent. Het heeft vooral verbazing gewekt dat de V.O.C.-spelers zijn benaderd terwijl de wedstrijd tussen de twee clubs al heel snel zou volgen. Sterker nog: als twee spelers die werden benaderd, hadden besloten om verder met ASWH in gesprek te gaan, dan zou dit proces zelfs vrijwel zeker nog lopen op het moment dat de wedstrijd plaatsvindt. Zo ver komt het gelukkig niet, omdat deze spelers aan ASWH te kennen hebben gegeven geen interesse te hebben in een overstap. Zij blijven dus bij V.O.C. 

Voor zover wij weten, zijn er geen KNVB-regels overtreden, maar dat laat onverlet dat V.O.C. de handelswijze van ASWH ervaart als oncollegiaal en onsportief. Dat zijn grote woorden, die we niet zomaar gebruiken. Voorheen was dat ook nooit nodig. Deze situatie toont volgens V.O.C. aan dat met de huidige regels niet kan worden voorkomen dat clubs, in ieder geval op het niveau Vierde Divisie, met transferpolitiek de lopende competitie beïnvloeden. Dit draait dus niet alleen om onze eigen belangen. V.O.C zal om die reden bij de KNVB pleiten voor twee aanpassingen aan de op ons niveau geldende transferregels: 

  • Het sterk verkorten van de periode waarin clubs spelers vast mogen leggen voor het aankomende seizoen.  
  • Een verbod om tijdens een lopend seizoen met spelers van een club uit dezelfde afdeling te onderhandelen of ze vast te leggen.

Berend-Jan Taken, voetbalvoorzitter van RC & VV V.O.C.,  legt hieronder uit waarom V.O.C. zich niet kan vinden in de  handelswijze van ASWH en voor deze aanpassingen pleit.

Tim Zeller en Ruben Soares maken komende zomer de overstap van V.O.C. naar ASWH, de huidige koploper in de Vierde Divisie B, waarin ons eerste elftal eveneens uitkomt. Om te beginnen zou ik willen benadrukken dat wij respect en begrip hebben voor de beslissing van Tim en Ruben. We wensen ze oprecht veel succes met deze stap, die ze hoogstwaarschijnlijk de kans zal bieden om volgend seizoen in de Derde Divisie te voetballen. Het is een mooie erkenning voor wat deze talentvolle voetballers de afgelopen jaren bij V.O.C. hebben gepresteerd. 

Daarnaast ben ik blij en trots dat de twee andere benaderde spelers het aanbod van ASWH hebben afgeslagen. Dat is zeer belangrijk voor hun team, de supporters en de club. Het doet ons ontzettend goed dat zij V.O.C. trouw blijven. 

Toch houden wij, volledig buiten de schuld van de vier benaderde spelers om, een vervelend gevoel over aan de manier waarop dit proces is verlopen. Vooropgesteld: ASWH overtrad voor zover wij weten geen regels. Daarnaast zijn wij ook heus niet blind voor de realiteit. Wij geven ons eerste elftal op een andere manier vorm dan de meeste andere clubs op ons niveau doen, maar dat onze spelers aanbiedingen krijgen om een transfer te maken en zij daar soms op ingaan, dat zijn we allang gewend. 

Toen V.O.C.-spelers in het verleden door andere clubs werden aangetrokken, hebben wij daar nooit dit soort statements over afgegeven, of voor aanpassing van de regels gepleit. Nu kiezen wij hier dus wel voor, vanwege de handelswijze van ASWH en het feit dat beide clubs in dezelfde afdeling spelen. 

Toen Tim Zeller en Ruben Soares door ASWH werden benaderd en vervolgens hun jawoord gaven, maakte hun nieuwe club dit vrijwel direct wereldkundig via de site en social media. Op 4 februari kondigde men de komst van Tim aan en afgelopen zondag, 18 februari, de komst van Ruben. Wij snappen niet dat voor deze momenten gekozen is, met de wedstrijd van komende zaterdag in het vooruitzicht. Wat was er op tegen geweest om op zijn minst te wachten tot dit duel achter de rug is? Dan hadden deze jongens deze wedstrijd kunnen spelen, zonder dat ze het gevoel kunnen krijgen dat er een vergrootglas op ze ligt. 

De twee spelers zijn akkoord gegaan met het verzoek van ASWH om direct tot bekendmaking van hun transfer over te gaan. Wij vinden dat een club zo’n beslissing niet zou moeten afschuiven op deze nog zeer jonge jongens, die geen enkele ervaring hebben met een situatie als deze. De club zou hiervoor zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen. Zeker van een gerenommeerde amateurvereniging, die veel ervaring heeft met het aantrekken van spelers van andere clubs, vinden wij dat we dat hadden mogen verwachten. Om het zo aan te pakken als ASWH heeft gedaan, is misschien in het belang van deze club, maar niet in het belang van de spelers, die nog bijna een half seizoen te gaan hebben bij V.O.C. 

Wij kunnen niet zeker weten waarom is besloten om zo snel over te gaan tot de bekendmaking op de kanalen van ASWH. Als de achterliggende gedachte is dat de spelers hiermee voor een voldongen feit worden geplaatst (want als de berichten online staan, krabbel dan nog maar eens terug), vinden wij dit moreel niet juist. Hoe dan ook had dit alles gemakkelijk anders gekund. Wij hadden bijvoorbeeld in samenspraak met ASWH een passend moment kunnen zoeken om hierover te publiceren. Dan zou V.O.C. hebben aangegeven dat dit wat ons betreft na afloop van het seizoen zou gebeuren, maar op zijn minst na de onderlinge wedstrijd. Onze input is echter niet gevraagd, wij hebben tot op heden geen enkel bericht van ASWH ontvangen. 

De twee andere spelers die een aanbieding van ASWH kregen, zijn deze week pas benaderd. Een paar dagen voor het duel tussen beide clubs dus. Inmiddels hebben deze spelers aan ASWH laten weten dat zij niet zullen overstappen. Als zij echter verder waren gaan praten, zou dit proces zo goed als zeker zelfs tijdens de wedstrijd nog lopen. V.O.C. vindt het geen pas geven dat ASWH dit blijkbaar geen ongewenste situatie had gevonden.  

Om zaterdag tegen de koploper een goed resultaat te behalen, zullen de spelers van V.O.C. 1 op de toppen van hun kunnen moeten presteren. Als de tegenstander ook de club is waar een speler volgend seizoen naartoe vertrekt, of zelfs nog mee in onderhandeling is, dan kan dit van invloed zijn op hoe iemand in het veld staat. Om dat te begrijpen hoef je geen psycholoog te zijn.  

Of het simpelweg toeval is dat de vier spelers zo vlak voor de onderlinge confrontatie zijn benaderd, is onmogelijk vast te stellen, maar eigenlijk doen de intenties hier ook niet eens zoveel ter zake. De gevolgen van deze handelswijze zijn in onze ogen namelijk hoe dan ook ongewenst. Het laat volgens V.O.C. zien dat de huidige transferregels op het niveau waarop wij spelen geen waarborg zijn voor een zo eerlijk en sportief mogelijk verloop van de competitie. 

We zitten nog middenin de competitie en V.O.C. 1 zal alle zeilen bijzetten om zich te handhaven in deze sterke Vierde Divisie. De teamgeest is onze grote kracht en zullen we hard nodig hebben om het doel te bereiken. Hoewel deze situatie daar natuurlijk niet bij helpt, denk ik gelukkig niet dat het ons op zal breken. Aanstaande zaterdag niet en in de andere wedstrijden ook niet. V.O.C. 1 blijft er elke week vol voor gaan, en dat geldt zeker ook voor de twee spelers die aan het einde van het seizoen vertrekken. Wij hebben alle vertrouwen in deze jongens en gaan nog een paar maanden genieten van hun voetbalkwaliteiten. 

Dat V.O.C. over een langere periode investeert in de opleiding en ontwikkeling van spelers en dat een andere club op elk gewenst moment gratis van die investering kan profiteren (want transfersommen krijgen we er niet voor), is iets dat onrechtvaardig voelt, maar tegelijkertijd is het een realiteit die wij moeten accepteren. Bij V.O.C. blijven we hoe dan ook vasthouden aan onze eigen filosofie en we zullen dus geen spelers gaan betalen. Wij denken dat het een heilloze weg is om dat wel te doen, zeker in de mate waarop dat nu bij veel andere verenigingen gebeurt. Het is duidelijk dat dit ook elders begint door te dringen. SC Feyenoord is daar een goed en recent voorbeeld van. 

Wij zijn ervan overtuigd dat V.O.C. aan voetballers iets kan bieden dat waardevoller is dan een maandelijkse storting op hun bankrekening. Zo’n directe geldbeloning is misschien op de korte termijn prettig, maar garanties dat de euro’s blijven binnenstromen zijn er niet en op de lange termijn is het al helemaal niet altijd zaligmakend. Een omgeving waaraan je ook iets hebt wanneer je de verwachtingen onverhoopt niet waar weet te maken, of wanneer je voetbalcarrière erop zit, is dat zeker wel. Ik kan er als oud-speler van V.O.C. 1 over meepraten en bevestigen dat V.O.C. zo’n omgeving is. Daarop bouwen wij voort. 

Nieuwsarchief Overzicht