Opzeggen cricketlidmaatschap

Deadline opzeggen cricket lidmaatschap 14 februari 2024.

Uiteraard gaan wij er niet van uit, maar mocht het nodig zijn:

Indien u het cricket lidmaatschap (van uw kind) wilt opzeggen, dient dit uiterlijk op 14 februari te gebeuren per mail aan de secretaris met kopie aan de administratie onder vermelding van naam, geboortedatum en team.

Opzeggingen die na 14 februari 2024 worden ontvangen, kunnen niet meer op tijd in behandeling worden genomen met als gevolg dat de volledige contributie voor het cricketseizoen 2024 en/of een boete moet worden betaald. 

Indien het al eerder bekend is dat het lidmaatschap zal stoppen, dan horen we dit liever al wat eerder. Zodoende heeft de administratie nog voldoende tijd om het stopzetten van het lidmaatschap te verwerken voor het volgende verenigingsjaar. LET OP: alleen afmelden bij de teammanager/coach/trainer is niet voldoende.

Overschrijven:
Bij een overgang naar een andere vereniging moet de speler samen met de nieuwe club het formulier 'Overschrijvingsformulier KNCB' invullen (hier te vinden). Dit formulier moet ook door V.O.C. ondertekend worden. Houdt dus rekening met voldoende verwerkingstijd, zodat je de deadline voor inschrijving bij de nieuwe club niet mist. Wanneer sprake is van een betalingsachterstand in boetes of contributie wordt overschrijving door V.O.C. geblokkeerd.

--------------------------------------------------------------------

ENGLISH

Deadline to cancel cricket membership: 14 February 2024

If you wish to cancel your cricket membership (or that of your child), this should be done ultimately by 14 February by email to the secretary (secretaris@voc-rotterdam.nl) with copy to the administration (administratie@voc-rotterdam.nl) stating the name, date of birth and team.

Cancellations received after 14 February 2024 cannot be processed in time, resulting in the payment of the full subscription for the 2024 cricket season and/or a fine.

If it is already known earlier that membership will be cancelled, we would prefer to hear this a little earlier. This will give the administration enough time to process the cancelation of the membership. PLEASE NOTE: cancelling with the team manager/coach/trainer is not sufficient.

Transfer to new club:
When transferring to another club, the player and the new club must complete the 'Club Transfer form KNCB' (found here). This form must also be signed by V.O.C. So please allow sufficient processing time so that you do not miss the deadline for registration with the new club. If there is a delay in payment of fines or membership fees, the transfer to a new club will be blocked by V.O.C.

Nieuwsarchief Overzicht