René van Ierschot stopt als voorzitter

Op de goed bezochte nieuwjaarsreceptie in het clubhuis van V.O.C., heeft René van Ierschot bekend gemaakt later dit jaar te zullen terugtreden als voorzitter. Het bestuur draagt Folmer Krumpelman voor als zijn opvolger.

Folmer is momenteel actief als voorzitter van de Jeugdvoetbalcommissie en zal in de najaarsvergadering aantreden als nieuwe voorzitter van V.O.C., wanneer zijn voordracht door de vergadering wordt bekrachtigd.

Uiterlijk tot die tijd blijft hij de Jeugdvoetbalcommissie leiden. Dat biedt gelegenheid om een geschikte nieuwe voorzitter van deze belangrijke commissie te vinden. Folmer zal in de tussentijd al betrokken worden bij het bestuur, om goed ingewerkt te kunnen beginnen aan de rol van algemeen voorzitter van V.O.C..

In de traditionele nieuwjaarstoespraak van de voorzitter sprak René van Ierschot zijn blijdschap uit over de bereidheid van Folmer Krumpelman om de voorzittershamer van hem over te nemen. Ook zei hij in het volste vertrouwen het voorzitterschap aan Folmer over te dragen.

In het najaar van 2024 komt hiermee een einde aan de tweede periode van René van Ierschot als voorzitter van V.O.C., die begon op 30 november 2015. Op verzoek van voorganger Arjan Nataraj, was René destijds bereid om weer enige tijd te fungeren als voorzitter, tot een geschikte opvolger zou zijn gevonden. Dat werd een veel langere periode dan voorzien: bijna negen jaar.

In 1977 trad René van Ierschot voor het eerst toe tot het V.O.C.-bestuur en vervulde daarin diverse functie met enige tussenpozen. In 1992 werd hij daarvan voor de eerste keer voorzitter. Toen de Koninklijke Nederlandse Cricketbond (KNCB) een beroep op hem deed, verruilde hij in 1997 de voorzittershamer van V.O.C. voor die van de bond. Hij bleef KNCB-voorzitter tot 2006. Vermeldenswaardig is ook dat René in de periode 2000 - 2004 deel uitmaakte van de Executive Board van de ICC (International Cricket Council) en dat hij van 1990 tot 2015 lid was van de Raad van Commissarissen van Stadion Feijenoord NV. Van december 2013 tot november 2015 was hij daarvan President Commissaris.

Als blijk van waardering voor deze en andere maatschappelijke verdiensten, werd René in 2014 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Al eerder, in 1997, werd hij benoemd tot Erelid van V.O.C. en van de KNCB.

Nieuwsarchief Overzicht