Gedrag en wangedrag

Hier vind je de gedragsregels van onze verenigingen het protocol over wangedrag.

Gedragsregels
Hieronder vind je het document waarin de gedragsregels van onze vereniging staan opgeschreven. Veel van deze regels zijn vanzelfsprekend, bijvoorbeeld dat je zelf je eigen rommel moet opruimen als je iets gegeten of gedronken hebt.

Andere regels zijn weer minder vanzelfsprekend en die gaan erover wat je moet doen als iemand bijvoorbeeld onbehoorlijk geweest is tegen een scheidsrechter, als er iets gestolen is of andere vervelende zaken zoals pesten of buitensluiten.

Link naar de gedragsregels

Protocol wangedrag
Het protocol wangedrag is erop gericht duidelijke regels vast te stellen indien er sprake is van wangedrag binnen de vereniging, zodat - wanneer daarvan sprake is - hierop consequent, eenduidig en correct wordt gereageerd en gehandeld.

Link naar het protocol wangedrag

Informatie Overzicht