• Aafje Plak overleden (5-10-1923  - 27-5-2022)

    Op de eerbiedwaardige leeftijd van 98 jaar is afgelopen vrijdag onze trouwe donatrice Aafje Plak overleden. Zij was de echtgenote van Jan Plak en de moeder van Sjoerd. Vader en moeder Plak kwamen eind 70-er jaren naar V.O.C. in de slipstream van hun zoon Sjoerd die besloten had om toe te treden tot een V.O.C. team waar al twee oud-klasgenoten van hem speelden. Zo is de eerste kennismaking met V.O.C ontstaan en uitgegroeid tot een innige band. Aafje en Jan waren niet alleen bij het elftal van hun zoon te vinden, maar bezochten ook een lange reeks van jaren de wedstrijden van het eerste voetbal- en cricketelftal. Jan heeft zich op het oude V.O.C.-terrein langdurig ingezet voor het jeugdvoetbal en kreeg daarvoor alle steun van Aafje. Ook nadat Jan in 2006 overleed bleef Aafje het wel en wee van de verrichtingen van V.O.C volgen, zij het de laatste jaren wat meer op afstand. Wij hebben Aafje leren kennen als een lieve, warme en bijzonder loyale vrouw, die altijd zeer geïnteresseerd was in de ander. Wij zullen haar met ere herdenken als een heuse vriendin en supporter van V.O.C.

    Het Bestuur