• Het bestuur brengt graag het volgende onder de aandacht

 • De Commissie De Vries heeft dit jaar in opdracht van sportkoepel NOC*NSF een onderzoek gedaan naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Ook de KNVB heeft al diverse maatregelen genomen om seksuele intimidatie en misbruik in het voetbal tegen te gaan. Zo heeft de KNVB vertrouwenscontactpersonen (VCP) aangesteld waar mensen terecht kunnen die slachtoffer of verdachte zijn van seksueel misbruik in het voetbal en adviseert de KNVB voetbalclubs bij incidenten op dit gebied.

  Met ruim 800 jeugdleden wordt er bijna dagelijks gesport op ons terrein. Veel vrijwilligers en een aantal betaalde trainers zijn bijna iedere dag in touw om onze jeugd te begeleiden bij hun spelplezier tijdens trainingen, wedstrijden en overige sociale activiteiten. VOC hecht zeer aan het kunnen bieden van een veilige, prettige en inspirerende omgeving waarin onze jeugd naar hartelust kan sporten en waar ouders hun kinderen met een goed gevoel achterlaten. Dit doen we onder andere door de leiders en coaches goed te begeleiden, cursussen te organiseren en coördinatoren aan te stellen.

  Op VOC  zijn trainers, leiders en coaches die "werken" met onze jeugdleden bovendien verplicht een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) te overleggen. Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.

  Daarnaast kent VOC in Karin Singendonk al sinds jaar en dag een vertrouwenspersoon voor de leden. Karin zal binnen VOC ook de zogenaamde VCP ("vertrouwenscontactpersoon") zijn, waarmee VOC ook gevolg geeft aan het advies van de KNVB aan clubs om een dergelijke  VCP aan te wijzen . Karin is bereikbaar op telefoonnummer 0620428192 en op info@karinsingendonk.nl.

  Ook het vier-ogen-principe in de kleedkamer is iets waar de teambegeleiding zich van bewust is.

  Het bestuur benadrukt graag het belang van dit thema en de noodzaak om ook bij een club als VOC  voortdurend alert te zijn op signalen die kunnen duiden op seksuele intimidatie en misbruik.