• Nu pas ontvingen wij bericht van het overlijden (op 3 december 2021) van ons lid van verdienste Hans Giebing. Als commissaris voetbal maakte Hans deel uit van het V.O.C.-bestuur tussen 1984 en 1995. In die rol gaf hij met veel bezieling leiding aan de V.O.C.-voetbalactiviteiten. In 1995 heeft de ledenvergadering hem wegens zijn jarenlange inzet en buitengewone verdiensten benoemd tot lid van verdienste.

    Hans Giebing is binnen enkele jaren na zijn afscheid  als bestuurslid, verhuisd naar Spanje waar hij op 74 jarige leeftijd is overleden. 

    Wij gedenken hem en wensen zijn familie veel sterkte bij het verwerken van het verlies van Hans.

    Het Bestuur