• Op onze toegangsweg mag niet geparkeerd worden!! Helaas weten veel V.O.C. ouders en bezoekers dit niet. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties voor onze kinderen. Ze kunnen niet meer over de stoep lopen en auto's moeten elkaar passeren terwijl er veel jonge fietsertjes rijden. De politie zal strenger gaan handhaven en dus is de kans op een bekeuring bij verkeerd parkeren groot evenals de kans op een ongeluk en dat wil niemand. Dus parkeer NIET op de toegangsweg naar V.O.C.