• FAQ contributie

  Ik ben geblesseerd en kan niet spelen. Kan ik korting krijgen?

  • Helaas geven wij geen korting of vrijstelling in geval van blessure.  De contributie van het lopende seizoen moet bij een blessure in zijn geheel worden voldaan. In geval van een langdurige of permanente blessure kunt u het lidmaatschap m.i.v. het volgend seizoen opzeggen of algemeen / niet spelend lid worden per volgend seizoen.

  Ik heb mijn lidmaatschap bij de trainer of coach opgezegd.

  • Het opzeggen van een lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per email via secretaris@voc-rotterdam.nl  Opzeggingen bij een trainer / coach of andere personen worden niet verwerkt in de ledenadministratie en de contributieplicht blijft in dat geval bestaan. Opzeggen kan vóór 1 mei van het lopend seizoen.

  Ik ben vergeten voor 1 mei op te zeggen, wat nu?

  • Tot de start van het nieuwe seizoen bent u V.O.C. dan een halve contributie verschuldigd. Na de start van het nieuwe seizoen dient u de volledige contributie te voldoen

  Ik word pas in december lid, kan ik contributie naar rato betalen?

  • Nee, je betaalt voor een heel seizoen.  Iedereen die tussen februari en april lid wordt, betaalt een halve contributie over het lopende seizoen. Na 1 april instromen is in principe niet mogelijk. In sommige gevallen traint een toekomstig jeugdlid mee om het niveau te bepalen, maar speelt niet (meer) mee in de competitie. In dat geval betaal je pas contributie in het nieuwe seizoen. Jeugdleden krijgen ook pas in het nieuwe seizoen kleding.

  Waarom wordt de contributie (m.u.v. de cricketers) in twee keer automatisch geïncasseerd en wanneer is dat?

  • Je betaalt de contributie in twee delen (50% - 50%) om de bedragen meer betaalbaar te houden. Beide incassomomenten liggen tussen eind oktober en eind januari. Via de clubapp informeren wij de leden voorafgaand aan de incasso. Bovendien ontvang je voorafgaand aan de eerste incasso de contributiefactuur per email.

  Waarom is de  contributiefactuur opgesplitst? - algemeen lid, spelend lid, kledingbijdrage, inschrijfgeld.

  Waarom moet ik inschrijfgeldgeld betalen?

  • Het inschrijfgeld word betaald door ieder nieuw lid. Dit betreft administratiekosten voor het  verwerken van de persoonsgegevens in onze ledenadministraties AllUnited en Sportlink.  

  Ik wil geen automatische incasso.

  • Dat kan, u moet dan wel ieder seizoen € 25,= administratiekosten betalen bovenop uw contributie. Tevens moet de contributie dan in één keer in zijn geheel worden voldaan.

  Wat als de factuur niet betaald of teruggeboekt wordt of de incasso niet kan plaatsvinden wegens onvoldoende saldo, een verouderd bankrekeningnummer etc.?

  • V.O.C. stuurt (max. twee) herinneringen per email, waarna een aanmaning volgt. De contributie op de aanmaning is met €25,= verhoogd wegens het niet op tijd betalen.
  • Daarna dragen wij de vordering over aan de deurwaarder die de inning overneemt en eventueel overgaat tot dagvaarding met alle bijbehorende kosten voor uw rekening.
  • Tevens trekt V.O.C. uw spelerspas in met een blokkade in sportlink. Dit bekent dat u geen lid kan worden van / overschrijven naar een andere vereniging tot de contributie van V.O.C. inclusief alle bijbehorende kosten is voldaan.

  Ik krijg de factuur maar zie dat er geen familiekorting is toegepast.

  • Als je in aanmerking wil komen voor familiekorting (leden woonachtig op hetzelfde adres)  moet dit vóór 1 oktober doorgeven worden aan: administratie@voc-rotterdam.nl

  Is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een betalingsregeling ?

  • Dit wordt per situatie bekeken en overlegd.

  Ik heb een Rotterdampas. Hoe kom ik in aanmerking voor een korting?

  1. Mail vóór 1 oktober (van het lopende seizoen) een scan van de pas en het IBAN nummer naar administratie@voc-rotterdam.nl    

  Ik heb recht op korting van de Rotterdampas maar zie die niet terug op de contributiefactuur?

  • Dat klopt, de Rotterdampas en de contributie zijn twee verschillende systemen. De korting van de Rotterdampas wordt niet met de contributie verrekend en staat ook niet op de factuur. U krijgt de korting apart op het door u doorgegeven IBAN nummer overgemaakt, nadat V.OC. dit bedrag van de gemeente heeft ontvangen.