• Het bestuur nodigt de leden van V.O.C. uit voor een (extra) ledenvergadering te houden op maandag 19 april 2021 aanvang 20.15 uur.

    Helaas laten de coronamaatregelen nog geen ruimte voor het houden van een ‘fysieke’ vergadering. Daarom zal deze ledenvergadering digitaal via Zoom worden gehouden.

    Wij roepen deze vergadering bijeen om te voorzien in vacatures in het V.O.C.-bestuur. Het bestuur acht het wenselijk daar niet mee te wachten tot de reguliere volgende ledenvergadering, die staat gepland op 28 juni 2021.

    De agenda met bijlagen en de inloggegevens voor deze digitale vergadering zijn voor V.O.C.-leden beschikbaar op het besloten gedeelte van de website (link). Die kunnen zo nodig ook worden opgevraagd via secretaris@voc-rotterdam.nl.

    Met sportieve groet,

    Het bestuur