• Beste leden,

    Door het coronavirus en daaropvolgende maatregelen van de regering worden dit seizoen (2020) helaas geen KNCB cricketcompetities georganiseerd. Trainingen zijn onder strikte voorwaarden wel toegestaan; in dit kader inventariseren wij de mogelijkheden voor onderlinge trainingsvormen voor onze jeugd en senioren cricketers.

    De V.O.C. contributie voor het seizoen 2020 zal deze maand bij de cricketleden worden geïncasseerd. We krijgen vragen van leden over een mogelijke korting op de contributie. Wij vinden dat we dat niet moeten doen. V.O.C. is voor en van haar leden en met elkaar moeten we zorgen dat V.O.C. goed door deze periode heen komt. De contributie wordt niet alleen gebruikt voor het financieren van onze sportactiviteiten, maar ook voor onderhoud van het clubhuis en de velden en het betalen van mensen die in dienst zijn van de club. Daarnaast blijven barinkomsten uit en zijn bijdragen van sponsors onzeker.

    Kortom V.O.C. heeft alle middelen nodig om deze tijd te doorstaan en de contributiebijdragen van al haar leden en donateurs zijn daarvoor hard nodig. V.O.C. is een vereniging die alle inkomende middelen inzet ten behoeve van al haar leden. Dit is anders dan bij bijvoorbeeld een fitnessclub met winstoogmerk waar je wellicht je geld terugkrijgt als de club lange tijd dicht is.

    Laten we hopen dat onze leden gezond door deze tijd heen komen en ervoor zorgen dat we de mogelijkheden die geboden worden om in aangepaste vorm te sporten zo goed mogelijk benutten. Het bestuur rekent op de solidariteit van haar leden en daarmee dus ook op begrip voor het in dit bericht verwoorde standpunt.

    Het bestuur