• Nu de senioren ook weer gaan trainen is er een aanpassing in de routing. Het autoverkeer gaat niet alleen maar om ‘halen en brengen’ (of ‘Kiss and Ride’) maar ook voor spelers die zelf gaan trainen.

  Daarvoor kan een deel van het parkeerterrein worden gebruikt, zij het dat de stroken langs het clubhuis en de hal en langs veld 4 (het gebied tussen blauwe lijnen op het plaatje hieronder) vrij blijven voor halers en brengers.

  De routing blijft verder ongewijzigd (direct rechts en rondom rijden aangegeven met pijlen, linten en hekken.

  Voor halers en brengers blijft gelden: even stoppen om je kind uit de auto te laten en weer doorrijden. Ga niet inhalen, wacht rustig af tot je aan de beurt bent. Na het afzetten wordt u verzocht om weer het terrein van V.O.C. te verlaten. Dus niet parkeren.

  Na een uur kunt u uw kind weer ophalen op dezelfde wijze.

  Voor diegene die op de fiets komen, maak aub ook gebruik van dezelfde rijrichtingen en laat uw kind zelf de fiets wegzetten. Blijft u aub op de fiets en verlaat vervolgens ook het V.O.C. terrein na het afzetten van uw kind. Bij ophalen met de fiets (na afloop van de training) vragen we u om uw kind niet te helpen met het pakken van de fiets, laat hem of haar dat zelf doen en verlaat vervolgens gezamenlijk het V.O.C. terrein in de juiste rijrichting.

  -  Het brengen en halen mag door maximaal 1 ouder/begeleider als dat nodig is. Als het kan is het nog veel handiger als uw kind zelfstandig naar V.O.C. komt. Het liefste in een klein groepje zodat ze samen kunnen fietsen.
  -  Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie
  -  Zorg dat u op tijd bent met ophalen, niet eerder dan 5 minuten voor het einde van de training.
  -  Het clubhuis is gesloten, dat geldt ook voor de kleedkamers. Hier mag in geen geval gebruik van gemaakt worden.
  -  Het is NIET toegestaan om als ouder, opa, oma of iemand anders dan een jeugdspeler of trainer tijdens de training te verblijven op het terrein van V.O.C.
  -  Op V.O.C. zullen, zeker de eerste dagen, vrijwilligers aanwezig zijn die u de weg wijzen. Wij willen u vragen de aanwijzingen die deze vrijwilligers geven ook als zodanig op te volgen.