• Corona maatregelen - update 14 oktober 2020

  16 okt 2020
 • Naar aanleiding van de op 13 oktober 2020 namens het kabinet aangekondigde maatregelen, gelden met ingang van 14 oktober 2020 om  22.00 uur, tot nader order de volgende aanvullende maatregelen op V.O.C..

  Meest actuele maatregelen

  • De competitie is stilgelegd zodat er geen (competitie- en beker) wedstrijden meer worden gespeeld.
  • Jeugdleden tot en met 17 jaar, mogen op V.O.C. wél in teamverband sporten. Dat betekent dat zij gewoon op V.O.C. mogen trainen en dat zij ook onderlinge wedstrijden mogen spelen tegen andere teams van V.O.C.
  • Over de wijze waarop V.O.C. het spelen van onderlinge wedstrijden gaat faciliteren volgen binnenkort nadere mededelingen vanuit de Jeugd Voetbal Commissie op de website.
  • Voor seniorleden (18 jaar en ouder) geldt dat inmiddels besloten is om tot nader order voorlopig geen seniortrainingen op V.O.C. te faciliteren. Binnen een contactsport als voetbal is het een lastig te handhaven uitdaging om in groepjes van maximaal 4 personen steeds 1,5 meter afstand te houden. V.O.C. wacht in dit verband de ontwikkelingen de komende tijd even af. Zodra er aanleiding bestaat tot versoepeling van deze maatregel cq indien door werkbare oplossingen alsnog senior-trainingen gefaciliteerd kunnen worden volgt nader bericht.
  • Ons clubhuis was reeds dicht en blijft tot nader order dicht. Er zijn geen kleedkamers beschikbaar. Kom dus in voetbaltenue naar V.O.C.. Ook de buitenbar zal tot nader order dicht zijn.
  • Toeschouwers zijn niet meer toegestaan bij sportactiviteiten. Dat geldt zowel voor onderlinge wedstrijden als voor trainingen
  • Als u uw kind rijdt/brengt naar een training of een onderlinge wedstrijd op V.O.C, dan valt u, volgens de toelichting van de rijksoverheid, als chauffeur niet onder teambegeleiding. U wordt dan als toeschouwer gezien en mag dus niet blijven kijken.
  • Het meenemen van drinken is toegestaan, met uitzondering van alcohol.

  Toegang terrein & parkeren

  • Van maandag t/m vrijdag kan geparkeerd worden op ons parkeerterrein
  • Op zaterdag blijft het buitenhek voor auto’s gesloten tot 13.00, zodat er tot die tijd ook niet geparkeerd kan worden op ons parkeerterrein. Auto’s worden opgevangen op de Hazelaarweg en kunnen daar (desgewenst) parkeren. Na 13 uur is het buitenhek open en er kan er gewoon geparkeerd worden op ons parkeerterrein
  • Spelertjes van V.O.C. kunnen door ouders begeleid worden tot aan de poort van het V.O.C.-terrein waar een Corona Coach voor de overdracht van de kinderen zorgt en toezicht houdt. De teambegeleiding van V.O.C.-teams wordt verzocht steeds tijdig op het parkeerterrein aanwezig te zijn om de kinderen van hun team op te vangen;
  • Op zondag kan er gewoon geparkeerd worden op ons parkeerterrein

  Voor veelgestelde vragen over het coronavirus en sport wordt verwezen naar de link van de rijksoverheid:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

  Het (kunnen blijven) bedrijven van sport door onze leden is voor dit moment ons belangrijkste doel. Gezelligheid, in het clubhuis of in de kleedkamer (hoe essentieel ook voor een club als V.O.C.) komt voorlopig op een tweede plaats. Helaas zijn er al meerdere voorbeelden van sportverenigingen die hun deuren hebben moeten sluiten vanwege besmettingen. Kortom: de nadruk ligt voorlopig op de vereniging, waar onze leden komen om (binnen de beperkte mogelijkheden die er momenteel zijn) te sporten met vrienden en daarna weer redelijk vlot naar huis gaan.

  Noodverordening Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
  Naast de geldende protocollen van NOC*NSF, KNVB en KNCB hebben wij vooral ook te maken met de regels vastgesteld in de noodverordening van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Deze regels zijn op onderdelen strikter dan de protocollen en richtlijnen van NOC*NSF, KNVB en KNCB. Ze vormen echter wel het kader, waarbinnen wij als vereniging dienen te opereren.

  Corona Coaches & Vrijwilligers
  V.O.C. draagt zoveel mogelijk zorg voor de aanwezigheid van Corona Coaches die als zodanig duidelijk herkenbaar zijn. Deze Corona Coaches helpen bij, en spreken u zo nodig aan op het naleven van geldende regels. Op doordeweekse dagen zien trainers zo goed mogelijk toe op naleving van de coronaregels

  Daarnaast dient ieder team voor iedere thuiswedstrijd twee personen (bij jeugdteams twee ouders) aan te wijzen als ‘gastheer/vrouw’ voor het bezoekende team (de tegenstander). Wat betekent dat? Eigenlijk niet meer dan dat zij de ouders/begeleiding van het bezoekende team bij aankomst verwelkomen en kort en vriendelijk wijzen op de coronaregels op V.O.C. [niet aan de orde op dit moment]

  Het belangrijkste blijft echter dat V.O.C. een beroep blijft doen op de eigen verantwoordelijkheid en het gezond verstand van een ieder bij het volgen van de (algemene en specifiek op V.O.C. geldende) corona-regels.

  Toegang tot ons terrein

  Parkeerterrein
  Ons parkeerterrein is, in het weekend, beperkt toegankelijk (zie hieronder). Kom daarom vooral op de fiets wanneer dat kan.

  Maandag tm vrijdag:
  Op doordeweekse dagen kan geparkeerd worden op het parkeerterrein.

  Zaterdag
  Op zaterdag blijft het buitenhek voor auto’s gesloten tot 13.00 zodat er tot die tijd ook niet geparkeerd kan worden op ons parkeerterrein. Auto’s worden opgevangen op de Hazelaarweg en kunnen daar (desgewenst) parkeren. Na 13 uur is het buitenhek open en er kan er gewoon geparkeerd worden op ons parkeerterrein

  Spelertjes van V.O.C. kunnen door ouders begeleid worden tot aan de poort van het V.O.C.-terrein waar een Corona Coach toezicht houdt. De teambegeleiding van V.O.C.-teams wordt verzocht steeds tijdig op het parkeerterrein aanwezig te zijn om hun team op te vangen.

  Zondag
  Op zondag kan er gewoon geparkeerd worden op ons parkeerterrein.

  Drie Compartimenten
  Het terrein is verder opgeknipt in drie compartimenten, die ieder hun eigen - met hekken afgescheiden - routing kennen:

  - Compartiment: veld 1 en veld 2
  - Compartiment: hoofdveld en crickethal
  - Compartiment: veld 3 en veld 4

  Check dus bij aankomst op welk veld wordt gespeeld en volg de aangegeven routing binnen het betreffende compartiment. Houd ook langs de lijn 1,5 meter afstand van elkaar. Rondom het hoofdveld zullen de plekken waar je mag staan gemarkeerd gaan worden met stickers. 

  De Corona Coaches zullen aan de poort de toegang tot onze accommodatie organiseren en in de gaten houden of het niet te druk wordt op ons complex. Wanneer dit wel het geval is, zullen zij de toegang beperken of (zo nodig) zelfs de poort sluiten voor toeschouwers.

  Bij wedstrijden van het eerste elftal op zondag zullen wij, zo nodig, met een registratiesysteem gaan werken. Via dit systeem kunnen toeschouwers zich aanmelden om een wedstrijd van ons eerste elftal te bekijken. [niet aan de orde op dit moment]

  Hoe meer mensen zich op V.O.C. bevinden, des te groter de kans op besmettingen met het corona-virus en daarmee het risico van sluiting van V.O.C.
  Op V.O.C. gold eerder reeds het dringende beroep om zo weinig mogelijk toeschouwers mee te nemen. Zolang de overheidsmaatregel van geen toeschouwers bij wedstrijden/trainingen van kracht is, zijn toeschouwers niet welkom op de V.O.C.-accommodatie.

  Indeling van ons terrein
  Wanneer u ons terrein betreedt dient u zich te houden aan de aangegeven looproutes en de aanwijzingen van onze Corona Coaches. V.O.C. heeft ervoor gezorgd dat bezoekersstromen, zowel spelers als toeschouwers, zo veel mogelijk gescheiden blijven.

  Clubhuis                                                                                                   
  Het clubhuis is tot nader order gesloten. Gaandeweg zal worden bekeken of en in welke mate het clubhuis en de bar(voorzieningen) kunnen worden opengesteld.

  Voor wat betreft het clubhuis en het terras dient, als de bar open is, V.O.C. ook te voldoen aan het protocol van Koninklijke Horeca Nederland. Dat betekent dat ieder een plaats dient te reserveren (mag ook aan de deur) en dat iedereen dient te zitten, zowel in het clubhuis als buiten op het terras. Ruimte voor staanplaatsen zal er daarom ook niet zijn.

  Kleedkamers
  Ook voor de kleedkamers geldt dat deze tot nader order dicht zijn. Dat betekent dat er zowel op trainingsdagen als op wedstrijddagen voorlopig geen gelegenheid is voor omkleden of douchen. Kom dus omgekleed naar V.O.C. en douche thuis. (Een uitzondering geldt voor de zondag selectie).

  Indien op enig moment openstelling van kleedkamers aan de orde is, zullen personen van 18 jaar en ouder ook daar 1,5 meter afstand moeten houden. In theorie betekent dit dat wij voor één seniorenelftal ca. drie kleedkamers beschikbaar moeten stellen om deze afstand te bewaren. Vanwege capaciteitsgebrek is dat niet (altijd) te organiseren. Op het moment dat er kleedkamers open gaan, zal per kleedkamer aangegeven worden hoeveel spelers (van 18 jaar of ouder) in die kleedkamer aanwezig mogen zijn. Dat kan betekenen dat douchen dan bijvoorbeeld gefaseerd zal moeten plaatsvinden.

  Wedstrijdbesprekingen
  We vragen jullie om wedstrijdbesprekingen buiten te organiseren. Bij slecht weer zijn er diverse overkapte locaties waar een bespreking georganiseerd kan worden. Houd te allen tijde de 1,5 meter afstand tot elkaar en houd je aan alle andere regels die gelden op het V.O.C.-terrein.

  Verzamelen voor uitwedstrijden [niet aan de orde op dit moment]
  We willen jullie ook vragen om voorlopig NIET op V.O.C. te verzamelen voor uitwedstrijden. Verzamel op een openbare locatie, zoals een parkeerterrein van een hotel, of direct bij de vereniging waar de wedstrijd gespeeld wordt.

  Uiteraard blijven de volgende basisregels van kracht:

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
  • Meld een positief testresultaat (besmetting met het corona-virus) aan je teamgenoten en V.O.C. via verenigingscoordinator@voc-rotterdam.nl;
  • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten);
  • Vermijd drukte;
  • Was vaak je handen.

  Wij hopen en vertrouwen erop dat we hiermee ook voor dit voetbalseizoen adequate beschermingsmaatregelen hebben getroffen.

  Het bestuur