• Mede naar aanleiding van de op 28 mei 2021 van overheidswege aangekondigde maatregelen/versoepelingen gelden met ingang van 11 juni de volgende aanvullende maatregelen op V.O.C.

  Meest actuele maatregelen

  • Jeugdleden tot en met 17 jaar mogen weer wedstrijden tegen andere clubs spelen. Er mogen maximaal 4 begeleiders bij zijn. Vanaf 18 mei mag voor jeugdtrainingen ook weer gebruik gemaakt worden van de hal.
  • Senior leden  mogen onderlinge trainingswedstrijden spelen op de eigen vereniging zonder beperkingen en zonder dat er onderling 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden.
  • Topklasse cricket: onder de strikte voorwaarden van het Protocol Topcompetities van NOC*NSF kan competitie gespeeld worden. Spelers en begeleiding worden op de ochtend van de wedstrijd getest. Naast spelers en begeleiding zijn ook de groundstaff, organisatie, video crew en een afvaardiging van het bestuur toegestaan bij de wedstrijd. . Omdat de Topklasse cricketwedstrijden vallen onder het topsportprotocol van NOC/NSF zijn 50 toeschouwers toestaan.
  • Er zijn geen kleedkamers beschikbaar. Kom dus in voetbaltenue naar V.O.C. Bij noodweer is schuilen onder de tribune mogelijk. Wedstrijdbesprekingen vinden plaats in de buitenruimte.
  • Het clubhuis is per 11 juni open als afgiftepunt met een beperkt assortiment. Het clubhuis is niet open om consumpties te nuttigen of te zitten. Binnen is een mondkapje verplicht. Openingstijden clubhuis zijn: woensdag, donderdag en vrijdag van 18.00 uur tot sluit (uiterlijk 22.00 uur), zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur  tot sluit (uiterlijk 22.00).
  • Het terras is open voor het nuttigen van consumpties van sporters en begeleiders.
  • Er zijn twee terrassen voor maximaal 50 personen per terras. De regels op het terras zijn als volgt:
   • Bij binnenkomst registratie en gezondheidscheck via de QR code,
   • Vaste zitplaats met maximaal 4 personen per tafel (exclusief kinderen <12 jaar) of een huishouden
   • 1,5 meter afstand houden.
   • Geen zelfbediening
   • 22:00 uur is iedereen weg.
  • Toeschouwers zijn nog niet toegestaan bij (amateur) sportactiviteiten. Dat geldt zowel voor wedstrijden als voor trainingen. De Topklasse cricketwedstrijden vallen onder het topsportprotocol van NOC/NSF en mogen derhalve 50 toeschouwers toestaan.
  • Als u uw kind rijdt/brengt naar een training of een onderlinge wedstrijd op V.O.C, dan valt u, volgens de toelichting van de rijksoverheid, als chauffeur niet onder teambegeleiding. U wordt dan als toeschouwer gezien en mag dus niet blijven kijken.

  Noodverordening Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
  Naast de geldende protocollen van NOC*NSF, KNVB en KNCB hebben wij vooral ook te maken met de regels vastgesteld in de noodverordening van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Deze regels zijn op onderdelen strikter dan de protocollen en richtlijnen van NOC*NSF, KNVB en KNCB. Ze vormen echter wel het kader, waarbinnen wij als vereniging dienen te opereren.

  Voor veelgestelde vragen over het coronavirus en sport wordt verwezen naar de link van de rijksoverheid:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

  Corona Coaches & Vrijwilligers
  V.O.C. draagt zoveel mogelijk zorg voor de aanwezigheid van Corona Coaches die als zodanig duidelijk herkenbaar zijn. Deze Corona Coaches helpen bij, en spreken u zo nodig aan op het naleven van geldende regels. Op doordeweekse dagen zien trainers zo goed mogelijk toe op naleving van de coronaregels

  Het belangrijkste blijft echter dat V.O.C. een beroep blijft doen op de eigen verantwoordelijkheid en het gezond verstand van een ieder bij het volgen van de (algemene en specifiek op V.O.C. geldende) corona-regels.

  Toegang tot ons terrein
  Spelertjes van V.O.C. kunnen door ouders begeleid worden tot aan de poort van het V.O.C.-terrein waar een Corona Coach voor de overdracht van de kinderen zorgt en toezicht houdt. De teambegeleiding van V.O.C.-teams wordt verzocht steeds tijdig op het parkeerterrein aanwezig te zijn om de kinderen van hun team op te vangen. Onze bezoekers wordt gevraagd op de Hazelaarweg te verzamelen en gezamenlijk de poort door te gaan.

  De Corona Coaches zullen aan de poort de toegang tot onze accommodatie organiseren en in de gaten houden of het niet te druk wordt op ons complex. Wanneer dit wel het geval is, zullen zij de toegang beperken of (zo nodig) zelfs de poort sluiten.

  Uiteraard blijven de volgende basisregels van kracht:

  Tot slot
  Het (kunnen blijven) bedrijven van sport door onze leden is voor dit moment nog steeds ons belangrijkste doel. Er is nu ook de mogelijkheid om voor, tijdens of na het sporten een consumptie te nuttigen. Meer vrijheid brengt ook meer verantwoordelijkheid met zich mee. Wij vragen daarom aan eenieder om zich aan de regels te houden als het gaat om consumptie en de terrassen, zodat alle leden kunnen blijven sporten.

  Wij hopen en vertrouwen erop dat we hiermee adequate beschermingsmaatregelen hebben getroffen. Heeft u vragen of opmerkingen over het beleid, wilt u iets organiseren op VOC of wilt u zich aanmelden als corona coach, neem dan contact op met Masja Zandbergen, Vice Voorzitter en Corona coordinator, 06-21584637

  Het bestuur