• Terrein commissie

  Doel van de terreincommissie:
  Het terrein van V.O.C. schoon, veilig, tijdig gereed maken/houden voor gebruik door voetbal en cricket of andere verenigingsgerelateerde zaken.

  Taken:
  Verantwoordelijk voor opstallen en materialen (exclusief sportmateriaal).

  Contact: terrein@voc-rotterdam.nl

 • Leden Terrein commissie

   

  Algemeen commissielid
  Marcel Lankhorst