• Bloedhonden commissie

  Contact: bloedhonden@voc-rotterdam.nl

  In de aanloop naar het 100 jarig bestaan van onze club had de toenmalige Lustrum commissie een club van honderd opgericht, L’Equipe du Siecle, met het doel om fondsen te werven voor het lustrumjaar.

  De benaming ‘honderd’ stond niet voor het aantal leden, dat uiteindelijk rond de 170 bedroeg, maar voor de jaarlijkse bijdrage van dfl 100, waarvan een gedeelte gebruikt werd om 1 x per jaar voor de op leden een borrel te organiseren.

  Begin 1995 werd deze club, geheel volgens de doelstelling, ontbonden. Aangezien dit iniatief binnen de vereniging zeer goed bevallen was werd in 1996 besloten om opnieuw een club van honderd op te richten , grotendeels met dezelfde opzet maar dan op een permanente basis. Twee leden van de vorige Lustrum commissie, Jan Willem Hitzerd en Alan Garland, namen dit op zich en op 1 november 1996 was de oprichting van "De Bloedhonden" een feit.

  Ook hier was de jaarlijkse bijdrage dfl 100, nu euro 50, waarbij men voor euro 17,50 ook een unieke genummerde Bloedhondendas kan verwerven. Van deze fondsen wordt ongeveer 20 pct gebruikt om twee "socials" per jaar te organiseren voor de leden, één in de zomer en één in de winter.

  De zomer social vindt meestal plaats op V.O.C. tijdens een wedstrijd van ons 1e cricketelftal.
  De tweede borrel wordt meestal in november op  V.O.C. gehouden na een wedstrijd van ons 1e voetbalelftal.
  Uiteraard krijgen de leden apart bericht over de verschillende evenementen.
  De resterende 80 pct wordt gebruikt om projecten te financieren die niet uit de normale begroting betaald (kunnen) worden. Dit betreft zowel cricket als voetbal, waarbij vooral veel aandacht wordt besteed aan de jeugd, als ook algemene zaken die de hele club ten goede komen.

  Vanaf het begin werd er met groot enthousiasme gereageerd en de club heeft inmiddels een ledental van rond de 250. Het is gebleken dat "De Bloedhonden" zeer zeker in een behoefte voorziet wat betreft contacten met oud-leden. Veel oud-leden zijn in de loop der jaren benaderd en lid geworden waarbij het opvallend is hoeveel er niet alleen aanwezig zijn bij de borrels maar ook weer met een zekere regelmaat gesignaleerd worden op onze velden bij voetbal- en/of cricketwedstrijden.

  Nu zult u zich misschien afvragen, wie kunnen er lid worden
  Welnu, uiteraard leden en oud-leden van V.O.C., maar ook ouders van (jeugd)leden en in het algemeen mensen die V.O.C. een goed hart toedragen.
  Een volgende vraag die vaak gesteld wordt is, wie bepaalt wat er met het geld gedaan wordt.
  Welnu, vaak wordt er door mensen uit de club een suggestie gedaan om een project of aanschaf van materiaal te ondersteunen.
  Deze suggesties worden door de Bloedhonden Commissie besproken met het bestuur en/of de respectievelijke commissies in de club, waarbij een belangrijke stem is weggelegd voor het Comité van Aanbeveling, bestaande uit René van Ierschot en Rob de Widt, welk comité in het leven is geroepen om een onafhankelijk advies te geven wat betreft gedane suggesties.

  Extra financiële steun aan VOC bij de verhuizing was niet nodig en daardoor hebben we dan nu
  ook een aantal andere projecten kunnen verwezenlijken.
  Eén daarvan was de aanschaf van een geluidsinstallatie voor zowel binnen als buiten.
  Verder hebben we de aanpassing van de airco in de keuken gefinancierd, hetgeen zeer noodzakelijk was, en een grote bijdrage gegeven aan het Lustrum toernooi van de jeugd. Tevens hebben wij een donatie gedaan aan de Jonge Bloedhonden, die de begeleiding van de eerste-jaars senioren op zich hebben genomen, en aan enkele jeugdtours (zowel voor voetbal als ook voor cricket).
  Verder wordt ook het jeugdscheidsrechters plan van Roberto Wiredu van harte door De Bloedhonden ondersteund en hebben wij een bijdrage geleverd voor de aanschaf van de nieuwe dug-outs op het hoofdveld, verplaatsbare voetbaldoelen en de nieuwe grasmaaimachine.  Ook de aanschaf van het  nieuwe scorebord op het hoofdveld en het opzetten van een nieuwe carport werden mogelijk gemaakt door een substantiële bijdrage van De Bloedhonden. Meest recent zijn bijdragen aan de plaatsing van 2 airco’s, één in de massage ruimte en één in het kantoor van onze verenigingsmanager,  de nieuwe tafels in het clubhuis en vervanging/aanpassing van een groot gedeelte van de keukenapparatuur, en de vervanging van de beamer waardoor we nu op het scherm alles in HD kwaliteit kunnen bekijken.

  We zijn inmiddels in het 23ste jaar van het bestaan van de Bloedhonden en hopen nog lang op de huidige manier door te kunnen gaan waarbij uiteraard de voortdurende financiële steun van de leden onontbeerlijk is.  Op zondag 1 december  a.s. zal de 2e borrel van dit jaar gehouden worden en wel op V.O.C. na de wedstrijd van het 1e voetbalelftal tegen HBS.

  Wilt u verdere informatie, of misschien wel onmiddellijk lid worden, dan kunt u contact opnemen met De Bloedhonden Commissie:

  Jan Willem Hitzerd 
  Alan Garland

 • Leden Bloedhonden commissie

  Voorzitter
  Jan Willem Hitzerd

  06-54681343
  jwhitzerd@gmail.com

   

  Commissielid
  Alan Garland
  06-53414627