• Archief commissie

  Een aantal V.O.C.-ers  heeft te kennen gegeven dat het de moeite meer dan  waard is om de geschiedenis van V.O.C.  toegankelijk te maken voor het nageslacht. Het bestuur heeft dit initiatief van harte ondersteund en besloten tot de formele instelling van een Archiefcommissie. De commissie bestaat thans uit: Luuk Bannink, Pieter de Groot, Feiko van den Oever en Louis Reijnierse.

  Vooralsnog stelt de commissie zich ten doel om:
  - Tot een formele inventarisatie te komen van wat er allemaal aan archief materiaal opgeslagen is op de club/secretariaat en/of mogelijk beschikbaar is bij mensen thuis, bijvoorbeeld foto’s, commissie verslagen, notulen e.d.
  - Het maken van een beschrijving van hetgeen beschikbaar is
  - Vergaarde informatie zouden wij graag meer toegankelijk willen maken via de (en/of een deels gesloten) website. Denk bij voorbeeld aan foto’s en oude vereniging publicaties
  - Met behulp van deze gegevens en wellicht nog te vergaren informatie via interviews e.d. zouden wij graag een jubileumboek ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van V.O.C.  willen (laten) samenstellen onder de voorlopige werktitel ‘VOC- 20/20.

  De leden van de Archiefcommissie doen bij deze een oproep aan alle V.O.C.-ers om eens thuis te kijken wat er al dan niet onder handbereik is opgeslagen en wellicht interessant is om onder de aandacht te brengen of te archiveren.  Daarnaast doet de commissie ook graag een beroep op leden en belangstellenden die graag op de een of andere manier een bijdrage willen leveren aan de Archiefcommissie of er wellicht zitting in willen nemen.

  Het VOC-archief bevindt zich hier.

  Contact: archief@voc-rotterdam.nl

 • Leden Archief commissie

  Voorzitter
  Luuk Bannink

   

  Algemeen commissielid
  Pieter de Groot

   

  Algemeen commissielid
  Feiko van den Oever

   

  Algemeen commissielid
  Louis Reijnierse

   

  Algemeen commissielid
  Rob de Widt