• Met onze hoofdredacteur had ik de discussie of dit artikel onder de noemer: “Tradities van VOC valt.” Hij vond van niet, want alle verenigingen hebben een ALV. Ik vond van wel, aangezien het lijkt alsof de leden die hem bezoeken een uitstervend ras zijn, dus dat deze traditie een nieuw leven in geblazen mag worden. Ik heb verloren.

  Van enkele oudgedienden, heb ik begrepen dat er door de jaren heen sprake is van ups-and-downs qua belangstelling. Waar het mij in de eerste plaats om gaat is het vergroten van de betrokkenheid van onze leden.

  Even terug naar de basis. Wat is een ALV? Dit staat voor Algemene Leden Vergadering, die door onze vereniging twee keer per jaar wordt gehouden. De ene halverwege het jaar, in juli. De andere in het najaar, in november. Inderdaad, zeer binnenkort op 8 november om 20.15u in het Pavillion.

  Hierin worden het (secretariëel) Jaarverslag en het financieël jaarverslag besproken. In de zomer betekent dit: Wat is er in het vorig jaar gebeurd en wat heeft het gekost? En in het najaar: Wat gaan we doen en Wat willen we daaraan uitgeven? In Corona-tijd is dit zowel digitaal gebeurd als fysiek: Buiten, op de tribune. Inmiddels mag het weer live plaatsvinden. Dus komt allen!

  Waarom deze oproep? Mij is met de paplepel ingegoten, dat als je niet stemt, je niet mag piepen. Dat geldt voor de landelijke politiek, maar ook in verenigingsverband. Het gaat om jouw vereniging, jouw cluppie. Ik snap dat je voor je werk al genoeg vergaderingen, meetings, gatherings of hoe je het ook wil noemen hebt, maar dit gaat om jouw manier van (wellicht kostbare) vrije tijdsbesteding, je hobby! Hier wordt besproken wat de koers van de komende tijd wordt. Nu kan je er nog wat aan doen. Pas dan mag je zeggen: “Ik heb mijn best gedaan, maar helaas stemde de meerderheid tegen mijn plannen.” Dan heb je het in ieder geval geprobeerd.

  Maar zeg nu niet dat iets als donderslag bij heldere hemel kwam. Nee hoor, je was gewoon niet bij de ALV aanwezig of je hebt de stukken niet gelezen. Zeg nou niet dat je er niets van wist, want dan had je moeten komen! Echt, het maakt niet uit dat je in de twintig of dertig bent. Voor mijn part nog jonger. Het is jouw vrijetijdsbesteding en het is echt interessant, ook als je nog niet de respectabele pensioenleeftijd hebt bereikt. De gemiddelde leeftijd ligt ongeveer rond de 50, als dit niet hoger is. De balans is dus enigszins zoek. Daarom zou ik graag zien dat deze gemiddelde leeftijd wat lager komt te liggen. Echt, het is de moeite waard. Komt allen want het gaat om JOUW V.O.C. Tot 8 november 20.15u!

   

  Loeke Bannink