• Terrein

    Het terrein van onze vereniging is ca. 6,5 hectare groot. Op de oude locatie aan de Overschiese Kleiweg hadden wij de beschikking over 4,41 hectare grond in eigendom. Als zodanig waren wij de enige sportvereniging in de regio Rotterdam die eigenaar was van haar sportterrein. Uiteindelijk was dit een gevolg van een principe besluit, dat meer dan 80 jaar geleden genomen was door het toenmalige bestuur om op deze manier een einde te maken aan een reeks van gedwongen verhuizingen in de periode daarvoor.

    Gaandeweg bleek ook op de oude locatie de 4,41 hectare niet voldoende om in de sportieve behoefte van een groeiend ledental te kunnen voorzien. Buiten de eigen grenzen werden twee gemeentevelden in gebruik genomen. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd, dat er voorafgaand aan de verhuizing een overeenkomst werd gesloten met de gemeente Rotterdam om te komen tot een grondruil van 4,41 hectare, plus daarbij nog eens de huur van ruim 2 hectare aangrenzende grond. Het hoofdvoetbalveld en de velden I en II (’s zomers respectievelijk het tweede en het eerste cricketveld) werden gevestigd op de eigen grond, zo ook het clubhuis, de hal en het parkeerterrein. De voetbalvelden III en IV (’s zomers cricketveld drie) werden gevestigd op de gemeentegrond en zijn uitgevoerd als WETRA-velden. Deze benaming staat voor ‘’wedstrijd-training’’ en dit betekent dat deze velden een intensievere belasting voor het voetbal mogelijk maken, onder meer door een versnelde afwatering. Het is dan ook niet toevallig dat juist deze velden voorzien zijn van lichtmasten. Bij de inrichting van de velden is rekening gehouden met een oude wens om het eerste voetbalveld en het eerste cricketveld van elkaar gescheiden te houden. Zodoende is er bij een sporadische overlapping van de sportseizoenen geen verdere noodzaak om uit te moeten wijken naar andere locaties. Ook kunnen er nu in de aanloop van het seizoen oefenwedstrijden op eigen bodem afgewerkt worden.

    Bij de locatie van het eerste cricketveld is rekening gehouden met de positie van het clubhuis ten opzichte van de zon. Indien het zomerse weer meewerkt, kan op een zonovergoten terras naar het cricket worden gekeken. Dit kan men doen vanaf een positie bijna in het verlengde van de cricketpitch, zodat het spel het beste te volgen is. Het eerste cricketveld is voorzien van een z.g. square met 7 graswickets. Onze vereniging is pas de tweede hoofdklasse vereniging in Nederland met graswickets. Daarmee zijn wij een serieuze kandidaat voor de organisatie van internationale cricketevenementen, omdat de cricketbond heeft bepaald dat die in principe op graswickets worden afgewerkt. Door de internationale afmetingen van het hoofdveld (het grootste cricketveld van Nederland), destijds van harte ondersteund door de Wethouder van Sport & Recreatie, zijn wij voor de toekomst hoopvol gestemd menig Nederlands elftal wedstrijd te kunnen organiseren. Over afmetingen gesproken, het hoofdvoetbalveld meet 105 x 69 meter en is daarbij net een ‘tandje’ groter dan het veld in de Kuip!
    Er zijn ca. 160 plaatsen op ons parkeerterrein.
    Op het terrein werd de eerste paal voor ons clubhuis geslagen door onze ere-voorzitter Marten Castelein op 17 oktober 2002.