• Contributies e.d. 2020-2021

    Senioren Jongeren Junioren Kabouters Geboortelid
  Geboren vanaf jaar   1995 2005 2015 2016
  Geboren tot en met jaar 1994 2004 2014 2015  
             
  contributie (euro)          
  basislid (geen sport) 157 157 157 157 39
  buitenlid: geen sport, wonende meer dan 20km buiten Rotterdam 106 106 106 106 39
  recreant: alleen trainen of Heerendivisie 183 183      
  alleen voetbal 353 286 286    
  alleen cricket voor heren 353 286 157 157  
  alleen cricket voor dames 208 208 157 157  
  voetbal & cricket 404 337 286 157  
             
  kledingplan (euro)   22,50 22,50    
             
  zaalvoetbal (euro)          
  alleen zaalvoetbal 159        
  zaalvoetbal en veldvoetbal en/of cricket 133 toeslag op de contributie voor voetbal en/of cricket
  zie ook de zaalvoetbalpagina  
             
  donateur 56 euro      
             
  lustrumbijdrage          
  tijdens het seizoen 2020-2021 wordt geen lustrumbijdrage toegepast          
             
  kortingen          
  Familiekorting: 25 euro per lid bij 2 of meer gezinsleden die op hetzelfde adres wonen      
  Rotterdampas: 25 euro per pas (stuur vóór 1 oktober 2021 een scan van de pas en IBAN naar administratie@voc-rotterdam.nl)    
             
  boetes voor kaarten (euro)          
  gele kaart 18 18 10    
  rode kaart 28 28 16    
             
  tip & Run          
  Bijdrage: 40 euro          
             
  toeslagen          
  Entreegeld: 60 euro (éénmalig en niet van toepassing op geboorteleden)        
  Geen incassovolmacht afgegeven: 25 euro          
  Niet op tijd betaald: 25 euro          
             
  incassoperiode          
  Voetbal: de contributie wordt in twee gelijke delen geïncasseerd: eind september en eind november.    
  Cricket: de contributie wordt eind mei geïncasseerd