• V.O.C. Contributies e.d. 2022-2023

    Senioren Jongeren Junioren Kabouters Geboortelid
  Geboren vanaf jaar   1997 2007 2017  
  Geboren tot en met jaar 1996 2006 2016 2017  
             
  contributie (euro)          
  basislid (geen sport) 165 165 165 160 40
  buitenlid: geen sport  111 111 111 108 40
  recreant: alleen trainen of Heerendivisie 193 193      
  alleen voetbal 371 301 301    
  alleen cricket voor heren 371 301 165 160  
  alleen cricket voor dames 218 218 165 160  
  voetbal & cricket 422 353 301 160  
             
  kledingplan (euro) eenmalig   45 45    
             
  zaalvoetbal (euro)          
  alleen zaalvoetbal 167        
  zaalvoetbal en veldvoetbal en/of cricket 136 toeslag op de contributie voor voetbal en/of cricket
     
  donateur 60 euro      
             
  kortingen          
  Familiekorting: 25 euro per lid bij 2 of meer gezinsleden die op hetzelfde adres wonen
  Rotterdampas: 25 euro per pas 
  (stuur vóór 1 oktober 2022 een scan van de pas en IBAN naar administratie@voc-rotterdam.nl)
             
  boetes voor kaarten (euro)  doorbelast KNVB tarief      
             
  tip & run 40        
             
  toeslagen          
  Entreegeld: 60 euro (éénmalig en niet van toepassing op geboorteleden)    
  Geen incassovolmacht afgegeven: 25 euro        
  Niet op tijd betaald: 25 euro          
             
  incassoperiode          
  Voetbal: de contributie wordt geïncasseerd in oktober/november    
  Cricket: de contributie wordt geïncasseerd in april/mei