• V.O.C. Contributies e.d. 2021-2022

    Senioren Jongeren Junioren Kabouters Geboortelid
  Geboren vanaf jaar   1996 2006 2016 2017
  Geboren tot en met jaar 1995 2005 2015 2016  
             
  contributie (euro)          
  basislid (geen sport) 160 160 160 160 40
  buitenlid: geen sport, wonende > 20km buiten Rotterdam 108 108 108 108 40
  recreant: alleen trainen of Heerendivisie 187 187      
  alleen voetbal 360 292 292    
  alleen cricket voor heren 360 292 160 160  
  alleen cricket voor dames 212 212 160 160  
  voetbal & cricket 410 343 292 160  
             
  kledingplan (euro)   22,50 22,50    
             
  zaalvoetbal (euro)          
  alleen zaalvoetbal 162        
  zaalvoetbal en veldvoetbal en/of cricket 136 toeslag op de contributie voor voetbal en/of cricket
     
             
  donateur 57 euro      
             
  lustrumbijdrage          
  tijdens het seizoen 2021-2022 wordt geen lustrumbijdrage toegepast          
             
  kortingen          
  Familiekorting: 25 euro per lid bij 2 of meer gezinsleden die op hetzelfde adres wonen      
  Rotterdampas: 25 euro per pas (stuur vóór 1 oktober 2021 een scan van de pas en IBAN naar administratie@voc-rotterdam.nl)      
             
  boetes voor kaarten (euro)          
  gele kaart 18 18 10    
  rode kaart 28 28 16    
             
  tip & Run          
  Bijdrage: 40 euro          
             
  toeslagen          
  Entreegeld: 60 euro (éénmalig en niet van toepassing op geboorteleden)        
  Geen incassovolmacht afgegeven: 25 euro          
  Niet op tijd betaald: 25 euro          
             
  incassoperiode          
  Voetbal: de contributie wordt geïncasseerd in september/oktober    
  Cricket: de contributie wordt geïncasseerd in april/mei