• Contributies e.d. 2019-2020

    Senioren Jongeren Junioren Kabouters Geboortelid
  Geboren vanaf jaar   1994 2004 2014 2015
  Geboren tot en met jaar 1993 2003 2013 2014  
             
  contributie (euro)          
  basislid (geen sport) 155 155 155 155 39
  buitenlid: geen sport, wonende meer dan 20km buiten Rotterdam 105 105 105 105 39
  recreant: alleen trainen of Heerendivisie 181 181      
  alleen voetbal 348 282 282    
  alleen cricket voor heren 348 282 155 155  
  alleen cricket voor dames 206 206 155 155  
  voetbal & cricket 399 333 282 155  
             
  kledingplan (euro)   22,50 22,50    
             
  zaalvoetbal (euro)          
  alleen zaalvoetbal 157        
  zaalvoetbal en veldvoetbal en/of cricket 132 toeslag op de contributie voor voetbal en/of cricket
  zie ook de zaalvoetbalpagina  
             
  donateur 56 euro      
             
  lustrumbijdrage          
  15 euro voor leden geboren voor 2001 en 10 euro voor leden geboren in 2001 en later      
             
  kortingen          
  Familiekorting: 25 euro per lid bij 2 of meer gezinsleden die op hetzelfde adres wonen      
  Rotterdampas: 25 euro per pas (stuur een scan van de pas en IBAN naar administratie@voc-rotterdam.nl)  
             
  boetes voor kaarten (euro)          
  gele kaart 18 18 10    
  rode kaart  28  28  16    
             
  tip & Run          
  Bijdrage: 40 euro          
             
  toeslagen          
  Entreegeld: 60 euro (éénmalig en niet van toepassing op geboorteleden)        
  Geen incassovolmacht afgegeven: 25 euro          
  Niet op tijd betaald: 25 euro          
             
  incassoperiode          
  Voetbal: de contributie wordt in twee gelijke delen geïncasseerd: eind september en eind november.    
  Cricket: de contributie wordt eind mei geïncasseerd