• Lidmaatschap opzeggen

  Indien u het voetbal lidmaatschap (van uw kind) wilt opzeggen, dient dit uiterlijk op 30 april te gebeuren per mail aan de secretaris onder vermelding van naam, geboortedatum en team. Indien het al eerder bekend is dat het lidmaatschap zal stoppen, dan horen we dit liever al wat eerder. Zodoende kunnen we met de teamindelingen anticiperen op plekken die vrijkomen in teams en heeft de administratie nog voldoende tijd om het stopzetten van het lidmaatschap te verwerken voor het volgende verenigingsjaar. LET OP: Alleen afmelden bij de teammanager/coach/ trainer is niet voldoende.

  Deadline voor opzegging voetbal is 30 april 2023.
  Opzeggingen die na 30 april 2023 ontvangen worden, kunnen niet meer op tijd in behandeling worden genomen met als gevolg dat contributie en/of een boete voor volgend seizoen moet worden betaald. 

  Eindexamenkandidaten die vóór 30 april 2023 nog niet definitief kunnen opzeggen omdat de uitslag nog niet bekend is kunnen hun voorwaardelijke opzegging voor 31 mei 2023 melden aan de secretaris.

  Overschrijven:
  Bij een overgang naar een andere vereniging moet de speler digitaal worden overgeschreven in het systeem van de KNVB naar de nieuwe club. De speler moet daarvoor contact opnemen met de secretaris van de nieuwe club. Een overschrijving naar een andere vereniging geldt niet automatisch als een opzegging van het lidmaatschap van V.O.C. Wanneer sprake is van een betalingsachterstand in boetes of contributie wordt overschrijving door V.O.C. geblokkeerd. LET OP: overschrijvingen voor de A-categorie dienen uiterlijk op 15 juni te zijn ingediend!