• Ledenadministratie

  Informatie, aan- en afmeldingen of wijzigingen van het V.O.C. lidmaatschap en incassoprocedure 

  Postadres:
  Hazelaarweg 7, 3053 PM, Rotterdam 
  verenigingscoordinator@voc-rotterdam.nl

  Informatie uit de KNVB administratie, registratienummers, ledenpassen, overschrijvingen
  administratie@voc-rotterdam.nl

  Opzeggen:
  Opzeggingen of wijzigingen van het lidmaatschap moeten per email gemeld worden aan de secretaris onder vermelding van naam en geboortedatum. Geef zelf de opzegging ook door aan de leider/coach/manager van het team.

  Deadline voor opzegging cricket is 15 februari 2021
  Opzeggingen die na 15 februari 2021 ontvangen worden, kunnen niet meer op tijd in behandeling worden genomen met als gevolg dat contributie en/of een boete voor volgend seizoen moet worden betaald.

  Dit geldt alléén voor cricketers die geen voetballid zijn. Leden die cricketen èn voetballen bij V.O.C. krijgen hun contributiefactuur aan het begin van het verenigingsjaar (1 september). Opzeggen voor cricket kan door hen vóór 1 oktober 2020 voor het seizoen 2021 plaatsvinden, maar daarna niet meer.

  Wil je worden overgeschreven naar een andere club? Lees dan: 'overschrijvingen-cricket'

  Deadline voor opzegging voetbal is 31 mei 2021.
  Opzeggingen die na 31 mei 2021 ontvangen worden, kunnen niet meer op tijd in behandeling worden genomen met als gevolg dat contributie en/of een boete voor volgend seizoen moet worden betaald.

  Eindexamenkandidaten die vóór 31 mei 2021 nog niet definitief kunnen opzeggen omdat de uitslag nog niet bekend is kunnen hun voorwaardelijke opzegging voor 31 mei 2021 melden aan de secretaris.

  Overschrijven
  Bij een overgang naar een andere vereniging kan de speler zich digitaal laten overschrijven door zich te melden bij zijn/haar nieuwe club. Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.

  LET OP: Overschrijving komt niet in de plaats van opzegging. Zonder opzegging eindigt het lidmaatschap van V.O.C. niet.

  Incassoprocedure V.O.C.
  Ieder lid is contributie verschuldigd bij de aanvang van het verenigingsjaar.

  Het lid is zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen aan de verplichting tot contributiebetaling. In beginsel wordt géén restitutie verleend indien leden een (deel van het) seizoen niet kunnen spelen om redenen zoals blessure, ziekte, ongeval of verhuizing.

  De contributie wordt aan het begin van het verenigingsjaar in twee keer per automatische incasso door de club geïnd of in één keer betaald door het lid dat geen machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven. In het laatste geval wordt het contributiebedrag verhoogd met een toeslag voor administratiekosten van € 25.

  Contributieverplichtingen die later in het verenigingsjaar zijn aangegaan en de contributie voor cricketleden worden in één keer geïnd.

  Wanneer het lid de contributie niet of niet volledig betaalt, stuurt V.O.C. per email aan het in de administratie van het lid bekende email adres een betalingsherinnering. Volgt wederom geen betaling, dan ontvangt het lid per email of per post een brief, waarin aan hem/haar nog 14 dagen de tijd wordt gegeven om tot betaling over te gaan en waarbij aanspraak wordt gemaakt op een krediettoeslag wegens niet tijdig betalen van € 25.

  Bij niet-betaling wordt de vordering vervolgens overgedragen aan de deurwaarder.